هشدار گروه جهانی بهداشت دانستن درباره سوئیچ کرونا


به گزارش فارس به نقل اجتناب کرده اند دیلی‌خواستن، گروه جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که جهان بیشتر و بیشتر‌ای نسبت به سوئیچ کووید کور است، حتی همراه خود وجود گزارش کمترین مجموع از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر هفتگی اجتناب کرده اند زمان آغاز همه گیری نباید چنین برداشتی شود که شیوع بیماری کاهش یافته است است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل گروه جهانی بهداشت هشدار داد که باقی مانده است برای عقب‌نشینی اجتناب کرده اند برخی آزمایش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت‌های کووید خیلی زود است. 

 آنتونی فائوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونیایالات متحده اخیرا آموزش داده شده است است،  در نظر گرفته شده می‌تدریجی آمریکا اجتناب کرده اند مرحله همه گیری ویروس قبلی است.

به تذکر می‌رسد همه گیری کووید-۱۹ رو به بالا است؛ انواع بستری شدن در بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در سرتاسر جهان نیز در جاری کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی افرادی قابل مقایسه با  آنتونی فائوچی می‌گویند که آمریکا قابل دستیابی است  مرحله‌های روی حیله و تزویر را پایین بالا قبلی باشد، با این حال برخی اجتناب کرده اند چهره های کلیدی در گروه جهانی بهداشت (WHO) همچنان هشدارهای شدید را صادر می‌کنند.

مدیرکل گروه جهانی بهداشت می‌گوید: « اگرچه از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر  ناشی اجتناب کرده اند ویروس کرونا در جاری کاهش است، با این حال ما باقی مانده است مجازات ها بلندمدت ابتلا به عفونت را در افرادی که خشمگین می‌قابل مقایسه با درک نمی‌کنیم».

وی  در مصاحبه‌ای به خبرنگاران ذکر شد که هفته قبلی، به سختی بیش اجتناب کرده اند ۱۵ هزار مورد جان‌باخته به این گروه گزارش شد که به آموزش داده شده است او کمترین میزان سند شده هفتگی اجتناب کرده اند مارس ۲۰۲۰ تاکنون است.

در حالی که متعدد اجتناب کرده اند کشورهای جهان در جاری لغو اقدامات پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای یادآور حالت دوره ای هستند، گروه جهانی بهداشت تاکید می‌تدریجی که هر یک‌گیری کرونا باقی مانده است بالا نیافته است.