هماهنگی اولین برای تعمیر مطالبات پولی ایران همراه خود منصفانه موسسه مالی خارجی


حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواد حسین وزیر امور خارجه عراق عصر در لحظه (چهارشنبه 24 فروردین) پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود همتای عراقی شخصی در نشست خبری مشترک نمایندگی کردند. پدر من می خواهم.

به گزارش فارس، رئیس تجهیزات دیپلماسی کشورمان در ابتدای این نشست خبری ضمن خیرمقدم به همتای عراقی اظهار داشت: در لحظه کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم. اهمیت لغو روادید بین 2 ملت در موضوعات دوجانبه اجتناب کرده اند جمله موضوعات مورد بحث در مذاکرات دوجانبه در لحظه مورد تاکید قرار گرفت. امیدواریم در بلند مدت نزدیک همراه خود ملاحظه به دوری 2 ملت اجتناب کرده اند فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت حاد ویروس کرونا، بتوانیم تردد اتباع 2 ملت را در مرزهای زمینی توسعه دهیم. بعد از همه صنعت گردشگری بین 2 ملت ممکن است موقعیت مهمی در بهبود تا حد زیادی روابط داشته باشد.

امیرعبداللهیان افزود: امیدوار بودیم طرف عراقی موضوع تردد اتباع 2 ملت همراه خود خودروهای خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار به استانداری های 2 ملت را پیگیری تدریجی.

وی اظهار داشت: ما قادر هستیم در ماه های بلند مدت روابط را در زمینه های مختلف توسعه دهیم. در هفت ماه قبلی اجتناب کرده اند مقامات سیزدهم، کمیت مبادلات تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های 2 ملت نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی 4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم برابر مرتفع است. ما بر اهمیت موقعیت مناطق عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مقامات عراق در تحمیل تفاهم جهان‌ای تاکید کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اهمیت اظهار داشت‌وگوی جهان‌ای همراه خود افراد جهان تاکید کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امتحان شده‌های مقامات عراق برای اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات ایران استقبال کردیم. گفتگوی سعودی امیدواریم جهان ما شاهد وفاداری، ایمنی، پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه تا حد زیادی باشد.

وی افزود: کسب اطلاعات در مورد تحولات یمن به هماهنگی رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شومینه بس در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر تعمیر محاصره انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی استقبال کردیم. در سوریه، ما همراه خود اشغال پایگاه‌های ارتش در بخش‌هایی اجتناب کرده اند سوریه مخالفیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد سوریه باید همراه خود ملاحظه به استقلال، حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی شخصی با اشاره به بلند مدت شخصی انتخاب بگیرند.

وی اظهار داشت: فینال تحولات در افغانستان مورد بحث قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند تشکیل منصفانه مقامات اطراف همراه خود مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت می کنیم. منصفانه حادثه ناگوار در برابر این سفارت ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری در هرات رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل‌فروشی امتحان شده کرد به همان اندازه آرم دهد کدام ممکن است دشمنان مشترک 2 ملت در موقعیت به توطئه برای تحمیل ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی در مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابل نیستند. روابط بین 2 ملت. علاوه بر این به رسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان را مشروط به تشکیل مقامات اطراف در آن ملت می دانیم.

رئیس گروه دیپلماسی ملت در {پاسخ به} سوالی مبنی بر آزادسازی بخشی اجتناب کرده اند دارایی های ایران اظهار داشت: همراه خود منصفانه موسسه مالی خارجی هماهنگی شد به همان اندازه مطالبات پولی ما تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز هیاتی اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند ملت ها در تهران بود. برای پیگیری اجرای آن.» ما همراه خود افسران موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران مالی وزارت امور خارجه با اشاره به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه آزادسازی وجوه به هماهنگی اولین رسیدیم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر