هماهنگی ایران باید به تعویق بیفتد/ ممکن است همراه خود بایدن صحبت می کنم


به گزارش فارس، امتحان شده های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای یادآور هماهنگی هسته ای برجام همراه خود مخالفت قانونگذاران آمریکایی اجتناب کرده اند جمله متحدانش مواجه شده است.

در همین راستا بن کاردین، مشاور دموکرات ها در سنای آمریکا بلافاصله دوشنبه 21 مارس آرزو کرد به تعویق افتادن هماهنگی همراه خود ایران در مذاکرات وین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است {در این} زمینه همراه خود «جو بایدن» مراجعه به خواهد کرد. . همراه خود ملاحظه.

کاردان دومین دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا در اظهار داشت وگو همراه خود هیل اظهار داشت کدام ممکن است بدتر کردن فشار ها بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه موانعی بر اوج راه هماهنگی هسته ای همراه خود ایران تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است مذاکرات به همان اندازه روزی انجام شود. “هماهنگی حاصل شد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “محکم تر” را به تعویق بیندازید.

وی مدعی شد کدام ممکن است رد محله در سراسر جهان همراه خود روسیه “وضعیت فعلی را تنظیم خواهد داد.” کاردین اظهار داشت: «همه ما می دانیم کدام ممکن است روابط بین همراهان (امکانات های جهانی در برگام) در بهتر از حالت متزلزل است. همه ما می دانیم کدام ممکن است {روابط ما} همراه خود چین تنظیم کرده است. {روابط ما} همراه خود روسیه تنظیم کرده است.

کاردین اظهار داشت: پیش بینی برای مذاکره مجدد با توجه به هماهنگی “شاید بهتر از تکنیک”. او اظهار داشت کدام ممکن است تمایل دارد {در این} باره همراه خود مقامات بایدن صحبت تنبل.

سناتور دموکرات اظهار داشت: ممکن است لزوما موافق منصفانه هماهنگی عجولانه نیستم. ممکن است ادامه دارد در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است باید به هماهنگی تمدید شده تری برسیم.»

باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اعضای ارشد حزب دموکرات است کدام ممکن است به هماهنگی همراه خود ایران بدبین است. منندز یکی اجتناب کرده اند 4 دموکراتی بود کدام ممکن است در سال 2015 به هماهنگی هسته ای برجام رای عقب کشیدن دادند.

او روز پنجشنبه در مونتاژ استماع کنگره اظهار داشت: «با توجه به وضعیت. [در مذاکرات وین] اطلاعاتی با توجه به چگونگی این اتفاق موجود است، با این حال ادامه دارد دانش کاملی توسط دست نیست. ممکن است {نمی دانم} این هماهنگی چیست.

وی همراه خود تکرار اتهامات علیه ایران اظهار داشت: انتخاب کردن {در این} زمینه دردسرساز است. اگر ایران اجتناب کرده اند این سیستم هسته‌ای شخصی عقب‌نشینی تنبل، امتحان شده‌های شخصی برای بدست آوردن به سلاح هسته‌ای را روشن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آژانس بین‌المللی نشاط اتمی اجازه ورود به مکان‌های نامشخص را بدهد، اگر این سیستم موشکی شخصی را محدود تنبل، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.»

وی اظهار داشت: «با این حال اگر اجتناب کرده اند ایران ساده درخواست شده است شود کدام ممکن است رشد سلاح های هسته ای را خرس این هماهنگی به تعویق بیندازد، این هماهنگی کافی نخواهد بود».

کشورهای غربی به مدیریت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی در سال های جدیدترین ایران را جستجو در نیازها نیروی دریایی در این سیستم هسته ای شخصی متهم کرده اند. ایران قویا این اتهامات را رد کرده است.

ایران شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند امضاکنندگان معاهده منع توسعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو آژانس بین‌المللی نشاط اتمی، اعلام کردن می‌تنبل کدام ممکن است حق دارد اجتناب کرده اند فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار باشد.

علاوه بر این این، بازرسان آژانس بین‌المللی نشاط اتمی چندین بار اجتناب کرده اند تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند، با این حال هیچ مدرکی دال بر انحراف این سیستم نشاط هسته‌ای صلح‌آمیز این ملت اجتناب کرده اند نیازها نیروی دریایی پیدا نکرده‌اند.

علاوه بر این این، ایران در سال 2015 همراه خود کشورهای موسوم به 1+5 برای رفع فشار ها بر اوج این سیستم هسته ای شخصی به هماهنگی رسید. همراه خود وجود اینکه آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی پایبندی ایران به تمامی تعهدات شخصی را به رسمیت محبوبیت، با این حال مقامات آمریکا در ماه می 2016 به طور یکجانبه اجتناب کرده اند این هماهنگی خارج شد.

مقامات بایدن آگاه است کدام ممکن است قصد دارد اجتناب کرده اند طریق مذاکرات جاری در وین، آمریکا را به هماهنگی هسته ای بازگرداند، با این حال تاکنون اجتناب کرده اند انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده است. افسران دولتی جو بایدن به در کنار بسیاری تولید دیگری اجتناب کرده اند تحلیلگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران در آمریکا اذعان کرده اند کدام ممکن است پوشش موسوم به «فشار حداکثری» علیه ایران شکست خورده است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر