همراه خود پرسه زدن روزانه اجتناب کرده اند سلامت روده ها شخصی مشخص شویدبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، صفحه بحث روده ها آمریکا حداقل 150 دقیقه بازی قلبی همراه خود عمق متداولدر هفته هر دو حدود نیم ساعت در روز، 5 روز در هفته را پیشنهاد می تدریجی.

تا حد زیادی بیاموزید:

ترفندهایی برای تعمیر گرسنگی در ماه مبارک رمضان

دونا آرنت، رئیس دانشکده کنتاکی می‌گوید: «پیاده‌روی راهی برتر برای افزایش سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روانی شماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به از دستگاه ورزشی پرهزینه قیمت زیادی خواستن ندارد. خوب جفت کفش خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بطری آب بپوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن حرکت شوید.

او افزود: “صرف نظر از کدام ممکن است چقدر فوری هر دو فوری راه می روید، مهم اینجا است کدام ممکن است حرکت کنید.” افزایش ورزش های روزانه مربوط به پارک کردن ماشین به سختی دورتر اجتناب کرده اند مکان تعطیلات، انجام کمی کارهای اضافی {در خانه} هر دو حیاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پرسه زدن سگ، همگی ممکن است در نتیجه بهزیستی بیشتر شود.

محققان دریافتند {افرادی که} گام های بیشتری را در دوره مختصر تری برمی دارند، عمر تمدید شده تری دارند، حتی وقتی بازی تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون وقفه نداشته باشند.

فواید پرسه زدن بر ایده حدود 4500 قدم در روز برای مسافت های مختصر بود.

به ازای هر 1000 مرحله، 28 سهم کاهش نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در کل فاصله بررسی تفسیر شد. {افرادی که} روزانه بیش اجتناب کرده اند 2000 قدم با بیرون وقفه بر می داشتند، 32 سهم کمتر اجتناب کرده اند میزان نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر {در این} مدت داشتند.

به آموزش داده شده است محققان، در مقابل همراه خود {افرادی که} کمترین قدم ها را بر می داشتند، اشخاص حقیقی میانسالی کدام ممکن است روزانه بیشترین گام ها را بر می داشتند، 43 سهم کمتر کشف نشده ابتلا به دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 سهم کمتر کشف نشده ابتلا به فشار خون قرار داشتند.

برای دختران نمایندگی‌کننده {در این} بررسی، زنانی کدام ممکن است بیشترین قدم زدن را داشتند، 61 سهم کمتر اجتناب کرده اند زنانی کدام ممکن است کمتر راه می‌رفتند، اضافه وزن بودند. به ازای هر 1000 قدم برداشته شده، خانمها 13 سهم کمتر کشف نشده مشکلات وزنی بودند.

{افرادی که} حداقل 7000 قدم در روز راه می‌رفتند، 50 به همان اندازه 70 سهم کمتر اجتناب کرده اند {افرادی که} این کار را انجام نمی‌دادند، در کل فاصله بررسی می‌میرند. قدم زدن بیش اجتناب کرده اند 10000 قدم بیشتر بود، از خطر نابودی زودهنگام به هر دلیلی را {در میان} پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها میانسال کاهش داد.

آرندت اظهار داشت: «در حالی کدام ممکن است قرار تکل در بیرون در مناطقی همراه خود فضای بی تجربه فراوان می‌تواند فواید بهزیستی نیز داشته باشد، پیاده‌روی در هر مکانی، اجتناب کرده اند جمله موجود در خانه، در یک واحد تجهیزات گلف هر دو وسط کسب، می‌تواند مزایایی را به در کنار داشته باشد.

تأمین: مدیسون نت

انتهای پیام/