همه عامل دانستن درباره کالا با بیرون قرعه‌کشی شاهین


به گزارش فرارو، کالا با بیرون قرعه‌کشی شاهین برای دومین بار در سال ۱۴۰۱ پنجشنبه هشت اردیبهشت به پایان رسید. اتفاقی که به همان اندازه در این زمان ساده برای شاهین رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکی‌دوسال قبلی خبری اجتناب کرده اند ساختار کالا با بیرون‌قرعه‌کشی برای سایر محصولات خانه نبوده است. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شاهین برای دلال‌ها درآمد زیادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا قیمت این محصول بین تاسیسات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار آزاد اجتناب کرده اند تمام مانکن‌های خانه کمتر است. به همان اندازه همین فروردین امسال درآمد حاصل اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا شاهین به 2 میلیون تومان نمی‌رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا این گپ قیمت حدود ۱۰ میلیون تومان است. درحالی که بین سایر خودرو‌های پرفروش سایپا اختلاف قیمت ساینا داروها‌ای بین تاسیسات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار تقریبا ۹۰ میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عدد برای تیبا صندوقدار به ۸۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کوییک به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

پیش‌کالا با بیرون قرعه‌کشی شاهین

کالا شاهین با بیرون قرعه‌کشی امسال برای دومین بار انجام می‌شود. بار اول ۲۸ فروردین سایپا این کار را انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق ادعا این تاسیسات تولیدی، شاهین اساسا اجتناب کرده اند معنی قرعه‌کشی پیش‌کالا بردن شده است. حالا بعد 2 هفته اجتناب کرده اند اولین مرحله کالا با بیرون قرعه‌کشی شاهین، نامزدها این خودرو روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی سایپا می‌توانند برای سند‌شناسایی اقدام کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی پیش‌کالا به همان اندازه زمان اتمام قابلیت یکپارچه ممکن است داشته باشد. زمان عرضه خودرو هفته چهارم مرداد ۱۴۰۱ ادعا شده است. به‌همین هدف سایپا اجتناب کرده اند سند‌شناسایی‌کننده‌ها علی‌الحساب ۱۷۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۰ هزار تومان بدست آمده می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی پول را به‌نرخ روز شاهین در موعد عرضه می‌گیرد.

جزییات ساختار پیش‌کالا با بیرون قرعه‌کشی شاهین

خودرو

مبلغ‌ علی‌الحساب

قیمت بسته شدن

موعد عرضه

شاهین G

۱۷۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۰ هزار تومان

قیمت روز خودرو در زمان عرضه

هفته چهارم مرداد ۱۴۰۱

قیمت شاهین در تاسیسات تولیدی

قیمت تاسیسات تولیدی شاهین اردیبهشت امسال به ۳۴۴ میلیون تومان رسید. این رقم درقیاس همراه خود فروردین ۳۰۰ هزار تومان تا حد زیادی شده، با این حال نسبت به 1 سال در گذشته ۷۷ میلیون تومان انبساط دارد. مناسب خوب سال در گذشته شاهین G در تاسیسات تولیدی ۲۶۷ میلیون تومان قیمت داشت. خوب ماه بعد قیمت شاهین در تاسیسات تولیدی به ۲۹۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقم به همان اندازه بهمن ۱۴۰۰ با بیرون تنظیم باقی ماند. در بهمن قیمت تاسیسات تولیدی شاهین همراه خود جهش ۵۲ میلیون تومانی به حدود ۳۴۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. اسفند پارسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروردین امسال قیمت شاهین در تاسیسات تولیدی تقریبا ۳۴۳ میلیون تومان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا در اردیبهشت شاهد کالا این محصول به‌قیمت ۳۴۴ میلیون تومان در تاسیسات تولیدی هستیم.

قیمت شاهین دسترس در بازار آزاد

قیمت شاهین دسترس در بازار آزاد خاص است. قابل انجام است شاهین را همراه خود قیمت نزدیک به تاسیسات تولیدی بفروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی آن را ۴۰ میلیون تومان تا حد زیادی اجتناب کرده اند نرخ تاسیسات تولیدی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا می‌کنند. قیمت تاسیسات تولیدی شاهین درحالی حدود ۳۴۳ میلیون تومان است که فروشنده‌ای در تهران قیمت شاهین مانکن ۱۴۰۰ را ۳۴۹ میلیون تومان درنظر گرفته است. فردی عکس شاهین صفرکیلومتر سفید را همراه خود قیمت ۳۵۴ میلیون تومان می‌فروشد. در یکی اجتناب کرده اند نمایشگاه‌های خودرو حوالی میدان صادقیه تهران قیمت شاهین G را ۳۵۵ میلیون تومان ادعا کرده‌اند. فردی عکس در ازای ۳۶۰ میلیون تومان شاهین را می‌فروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر تولید دیگری قیمت کالا شاهین را ۳۷۰ میلیون تومان ادعا کرده است. بین فروشنده‌ها یکی اجتناب کرده اند کلاس برتر‌ها برای شاهین، رقم ۳۹۰ میلیون تومان است. مهمترین تفاوتی که باعث شده قیمت پیشنهادی نسبت به سایر فروشنده‌ها تا حد زیادی باشد، از گرفتن سقف سانروف است.

قیمت شاهین دسترس در بازار


خودرو

کارکرد

قیمت

شاهین G مانکن ۱۴۰۰

صفر کیلومتر

۳۴۹ میلیون تومان

شاهین G مانکن ۱۴۰۰

صفر کیلومتر

۳۵۴ میلیون تومان

شاهین G مانکن ۱۴۰۰

2 کیلومتر

۳۵۵ میلیون تومان

شاهین G مانکن ۱۴۰۰

خوب کیلیومتر

۳۶۰ میلیون تومان

شاهین G مانکن ۱۴۰۰

2 کیلومتر

۳۷۰ میلیون تومان

شاهین G سانروف مانکن ۱۴۰۰

صفر کیلومتر

۳۹۰ میلیون تومان