همه همراه خود بلیط 45 هزار تومانی سینما نمی الگو!


حسن کلامی تهیه کننده فیلم «کوزوو» ساخته میثم حشمیتابا کارگردان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر کسب اطلاعات در مورد این سیستم ریزی برای اکران این فیلم دلیل داد: واقعیت اینجا است شرایط حال تصمیمی {در این} زمینه نداریم. زمان اکران حال بازدیدها به شرایط تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش سینما متکی است. همراه خود این همه فیلم خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک، تولید دیگری نمی توان به طور بی طرفانه کسب اطلاعات در مورد خوب فیلم انتخاب گرفت.

وی همراه خود ردیابی به شرایط فیلم‌هایی جاری حاضر روی اکران می‌شوند، تایید کرد: بجز بتوانیم فیلمی محکم‌تر اجتناب کرده اند فیلم روز صفر داشته باشیم، با این حال شخصی فیلم نیز 2 سال منتظر ماند به همان اندازه اکران شود. شبیه به شرایط

وی در یکپارچه سخنان ممکن است اظهار داشت: می خواهیم کوزوو را در عید فطر به حاضر بگذاریم با این حال در شرایط فعلی، کنجکاوی ما ملاک نیست. معیار اینجا است که مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت مدیره سندیکا در چه مرحله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه فیلم هایی را حاضر نمی دهند.

این تهیه کننده کسب اطلاعات در مورد کاهش کالا فیلم های نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی سینماگران اجتناب کرده اند وضعیت گیشه نیز اظهار داشت: سرانجام مخاطبی که مدام به سینما می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم تماشا می کرد، برای مدتی به سینما نرفت. 2 سال در کل فاجعه کرونا.” همراه خود تخصص. محله ما ادامه دارد اجتناب کرده اند این مثال خارج نشده است. روز {به روز} شاهد هستیم که همین وضعیت یکپارچه دارد.

وی همراه خود ردیابی به تاثیر شرایط مالی بر کاهش اقبال نهایی به سینما، افزود: فشار مالی بر مردمان آنقدر بیش از حد است که چشم انداز حضورشان در سینما کمتر است. شرایط سینما ادامه دارد در جاری یادآور حالت دوره ای در گذشته اجتناب کرده اند کرونا است، از مسکن ما ادامه دارد به روال دوره ای بازگشته است. در شرایطی که شاهد آن هستیم، در نظر گرفته شده نمی‌کنم در بلند مدت نزدیک شاهد مناسبت خاصی باشیم.

کلامی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند افزایش قیمت بلیت سینما اظهار داشت: زمانی 500 هزار نفر به دیدن فیلمی رفتند که کالا آن 15 میلیارد تومان بود با این حال اکنون انواع بینندگان خوب فیلم همراه خود کالا 15 میلیاردی به نصف هم نمی رسد. آمارها را دستکاری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهراً کالا فیلم‌ها را هم به انگشت آوردیم، با این حال واقعیت اینجا است که بینندگان ما رو به کاهش است. همه اقشار محله که {نمی توانند} 45 هزار تومان بلیت سینما بپردازند، ویژه به ویژه از ما که می خواهند خانوار به سینما بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه خوراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرج داشته باشند.

این تهیه کننده در {پاسخ به} این پرس و جو که همراه خود ملاحظه به وضعیت نابسامان اکران سینماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکم بالای فیلم های اکران نشده، ساخت آثار جدید چگونه یکپارچه دارد، اظهار داشت: انگیزه آن اینجا است سینمای ایران درآمد در ساخت است نه در حاضر. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها! ممکن است در جاری مونتاژ خوب فیلم هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در الگو ساخت درآمد می کنید، با این حال اگر بخواهید به گیشه برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر بمانید به همان اندازه در گیشه به کالا برسد، ضرر می کنید. این دلیل است همه منتظر جمع کردن خوب فیلم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایشان بدون در نظر گرفتن بلند مدت چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. تهیه کننده همراه خود پول خودش فیلم نمی سازد! در شرایط حال قیمت ساخت فیلم حدود 10 میلیارد تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به غیر اجتناب کرده اند نهادهای دولتی، بعید می دانم کسی ریسک مونتاژ فیلم جدید را داشته باشد!

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر