هواپیمایی که به متاوارز پرواز می تنبل!


به گزارش ایسنا، این نمایندگی هواپیمایی اجتناب کرده اند این سیستم‌های شخصی برای تحمیل تخصص‌ای اساساً مبتنی بر فرابرند در امتداد طرف NFT‌های کلکسیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر گجت‌ها خبر داده است.

این زنجیره علاوه بر این ادعا کرد: “ما سریع NFT ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات شادی ها انگیز را در Metavars ایجاد خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاویون امارات متحده عربی را اجتناب کرده اند اکسپو 2020 دبی به وسط نوآوری جدید شخصی تغییر خواهیم کرد.”

{در این} ادعا آمده است که اولین ماموریت ها در جاری حاضر در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} در ماه های بلند مدت ایجاد شود.

این اپراتور اظهار داشت که پاویون امارات در اکسپو 2020 به وسط نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن استعدادها برای اجرای ماموریت های شخصی اجتناب کرده اند جمله ماموریت های مرتبط همراه خود متاوارز، NFT را انتخاب کنید و انتخاب کنید Web3 تغییر خواهد بود.

شیخ احمد بن سعید آل مکتوم، مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله نمایندگی هواپیمایی امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه، اظهار داشت: داده ها پشتیبانی تبدیل می شود.

امارات متحده عربی همه وقت اجتناب کرده اند فناوری های باکلاس برای افزایش عملیات تجاری، افزایش توصیه ها مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی سازی توانایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کارمندان شخصی استقبال کرده است. ما با توجه به جایگزین‌های فعلی در فضای دیجیتال بلند مدت شادی ها‌زده هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری قابل توجهی در دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها پولی برای رشد محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌های باکلاس انجام می‌دهیم که درآمد، تخصص برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی تجاری را حاضر می‌دهند.

اتاقک امارات متحده عربی همراه خود موضوع بلند مدت ما در نمایشگاه باید شناخته شده به عنوان سطح کانونی برای رشد تجربیات باکلاس بلند مدت تخصصی ایجاد می کند راستای توجه انداز امارات متحده عربی اجتناب کرده اند اقتصاد دیجیتال است، استفاده شود.

برای بیش اجتناب کرده اند 5 سال، این اپراتور پیشگام فناوری واقعیت دیجیتال در شبکه موقعیت یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم شخصی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رندر سه بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص 360 سطح در کابین را حاضر می دهد. خریدار می‌تواند صندلی‌های شخصی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند نقشه سه بعدی صندلی در گذشته اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل اینترنت کاوش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان بدون شک می‌توانند صندلی‌های دلخواه شخصی را اجتناب کرده اند موجود در خوب جو سه‌بعدی رزرو کنند.

سال قبلی، این نمایندگی هواپیمایی اپلیکیشن واقعیت دیجیتال شخصی را در فروشگاه Oculus راه‌اندازی کرد که تخصص‌های تعاملی موجود در کابین را در هواپیماهای A380 امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوئینگ 777 به مشتریان حاضر می‌دهد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر