هواپیمای حامل سلاح های غربی به اوکراین را سرنگون کردیم


به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت حفاظت روسیه شامگاه شنبه گفتن کرد که هواپیمای حامل بخشها زیادی تسلیحات اجتناب کرده اند سوی غرب به اوکراین را در نزدیکی شهر اودسا سرنگون کرده است.

وزارت حفاظت روسیه افزود که بندر استراتژیک ماریوپل را به طور مناسب اجتناب کرده اند وجود جنگنده های آزوف، مزدوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح اوکراین پاکسازی کرده است.

وزارت حفاظت روسیه افزود: نظامی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیروهای مسلح اوکراین تاکنون 23 هزار سرباز را اجتناب کرده اند بازو داده اند.

به آگاه وزارت حفاظت روسیه، انواع قربانیان طرف اوکراینی در شهر ماریوپول به بیش اجتناب کرده اند 4000 نفر رسید.

مقامات بایدن چهارشنبه قبلی اجتناب کرده اند کمک تسلیحاتی 800 میلیون دلاری به اوکراین افشا کرد.

آمریکا اجتناب کرده اند تحریک کردن مقامات جو بایدن 3.2 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین حاضر کرده است که اجتناب کرده اند جمله آن 2.6 میلیارد دلار اجتناب کرده اند تحریک کردن تهاجم روسیه به اوکراین است.

وزیر خارجه اوکراین هفته قبلی پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در پیامی در توییتر نوشت: بلافاصله به همین جا آمدم به همان اندازه دانستن درباره سه موضوع فوق العاده مهم صحبت کنم: سلاح، سلاح، سلاح.

فینال در اطراف کمک های امنیتی آمریکا به اوکراین برای ادغام کردن طیف وسیعی اجتناب کرده اند تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزاتی است که قبلاً توسط واشنگتن به کیف حاضر شده بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قابلیت های جدیدی که قبلاً به اوکراین کشتی نشده بود.

واشنگتن پست روز جمعه مدعی شد که اخطار روسیه به آمریکا با توجه به کشتی سلاح به اوکراینی ها را اکتسابی کرده است.

این روزنامه نوشت، روسیه این هفته منصفانه نظر دیپلماتیک مناسب به واشنگتن کشتی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش دانستن درباره کشتی سامانه‌های تسلیحاتی «ظریف‌تر» به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پیامدهای بی‌سابقه» چنین اقدام تحریک‌آمیزی هشدار داد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر