هیچ موردی از آبله میمون در ایران گزارش نشده است


دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تاکنون (دوشنبه 7 خردادماه) هیچ مورد مثبت آبله میمون در کشور شناسایی نشده است، گفت: یافت نشد. تاکنون گزارش شده است.» این بیماری در کشور شناسایی نشده است.

وی افزود: موارد احتمالی یا مشکوک در صورت سرپایی بودن به مراکز منتخب ارجاع می شود و در صورتی که وضعیت بیمار خارج از فرم سرپایی باشد به بیمارستان های منتخب ارجاع می دهیم.

وی ادامه داد: افراد توسط پزشک متخصص معاینه می شوند و در صورت احتمال ابتلا به آبله میمونی برای تشخیص نهایی و آزمایشگاهی نمونه برداری می شود.

امیری با اشاره به اینکه نمونه برداری از بیماران مشکوک و احتمالی ابتدا در انستیتو پاستور ایران انجام می شد، گفت: اکنون این نمونه برداری در دانشگاه های قطبی هر منطقه نیز انجام می شود.

امیری درباره نحوه نمونه برداری از فرد مبتلا بیان کرد: اگر هنوز علائم پوستی بیماری مشخص نشده باشد از فرد مشکوک نمونه گلو گرفته می شود اما در صورت مشاهده راش پوستی نمونه برداری می شود. از محل زخم گرفته شده تا بیماران در آزمایشگاه تشخیص داده شوند و خوشبختانه تاکنون حتی یک مورد مثبت از این بیماری در کشور شناسایی نشده است.