واردکنندگان نهاده های دامی 3 ماه پس اجتناب کرده اند عرضه فارکس بدست آمده کردند


روابط کلی صفحه بحث واردکنندگان دام و طیور ایران گزارش داد: سال قبلی علیرغم برخی نوسانات، جریان عمومی نهاده‌ها خاص شد. این در راستای محدودیت های اعمال شده توسط تحریم ها است. واردکنندگان در گذشته اجتناب کرده اند تامین فارکس در سامانه بازار کالا را به دامداران و طیور عرضه می دادند و به ندرت فارکس پس از سه ماه تهیه می شد.

متأسفانه کاهش بی سابقه نرخ یورو همراه با افزایش بی سابقه نرخ نهاده های دامی در بازارهای جهانی، خسارت های زیادی به تامین کنندگان نهاده های دامی وارد کرده است کدام ممکن است عموماً در موقعیت به یکپارچه کار در الگو ساخت محصولات دامی نیستند. تامین کالاهای استراتژیک

همه علاقمندان بدانند کدام ممکن است از هفت اردیبهشت 1400 کدام ممکن است فینال قیمت ریالی نهاده های دامی تصویب شد، شاهد افزایش حداقل 50 درصدی قیمت جهانی این اقلام بوده ایم. جدا از این شاهد افزایش قیمت های خانه و چند ارزش ها بوده ایم کدام ممکن است ارزش ها اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری در جریان {بوده است} با این حال همراه خود وجود تخصص شرایط اشاره کردن شده، وعده های زودتر مسئولان احترام مبنی بر اصلاح قیمت های کالا خانه نبوده است. برآورده شد.

با بیرون شک پیامدهای عدم رفع مشکلات تهیه کنندگان کالا و حرکت نکردن به وعده مسئولان ممکن است منجر خارج از تجارت و اجتناب کرده اند بین جابجایی درست توان بخش شخصی ملت در تامین نهاده های دامی شود. متاسفانه افزایش نرخ اساس گمرکی این اقلام توسط مقامات این ضرر را تحریک کردن کرده است. در حالی کدام ممکن است همه کشورهای جهان در امتحان شده هستند به همان اندازه ارزش واردات کالاهای اساسی و داروها غذایی را کاهش هر دو بردن کنند.

همراه خود وجود افزایش 50 درصدی قیمت های جهانی، مقامات اجازه بدست آمده بهای تمام شده کالا را به فعالان نمی دهد و این است در حالی است کدام ممکن است شخصی مقامات اجتناب کرده اند ابتدای سال تاکنون همراه خود افزایش نرخ اساس گمرک، دریافتی های گمرکی را دو برابر کرده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تاخیر در انجام تعهدات ارزی مقامات در قبال واردکنندگانی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها کالاهای شخصی را دو ماه پیش در سامانه بازار عرضه داده اند، خسارات جبران ناپذیری را {در این} بخش وارد کرده است.

فدراسیون واردکنندگان دام و طیور ایران شناخته شده به عنوان گروه ذیربط تمامی موارد را به صورت مستند به نمایندگی کنندگان گفتن کرد به همان اندازه همراه خود تعمیر سبدها فعلی، میزان کالاهای اساسی می خواست ملت را محافظت تدریجی.
یکپارچه الگو بهینه تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی نیازمند این سیستم ریزی و پوشش گذاری صحیح است و امیدواریم همراه خود اعلان اجتناب کرده اند برخی مشکلات تهیه کنندگان کالا به مسئولین، شاهد تصمیماتی باشیم کدام ممکن است در پایان ایمنی اعضای خانواده را محافظت تدریجی.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر