وارد مبارزه جهانی سوم خواهیم شد اگر…


رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است کدام ممکن است در صورت شکست امتحان شده ها برای مذاکره همراه خود روسیه و بالا دادن به مبارزه، مبارزه جهانی سوم تحریک کردن احتمالاً خواهد بود.

به گزارش عدالت نیوز، ولودیمیر زلنسکی اظهار داشت: از نظر من باید اجتناب کرده اند هر فرمول {و هر} فرصتی برای مذاکره و گفتگو همراه خود پوتین استفاده کرد. با این حال اگر این امتحان شده ها همراه خود شکست مواجه شود، تحریک کردن مبارزه جهانی سوم {خواهد بود}.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به سی‌ان‌ان اظهار داشت: ممکن است کنار هم قرار دادن مذاکره همراه خود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هستم و اجتناب کرده اند دو سال قبلی کنار هم قرار دادن بودم و در نظر گرفته شده می‌کنم با بیرون مذاکره نمی‌توانیم به این مبارزه بالا دهیم.

او اظهار داشت: «اگر منصفانه سهم احتمال بالا این مبارزه موجود است، از نظر من باید این کار را انجام دهیم و اجتناب کرده اند جایگزین استفاده کنیم.

زلنسکی همراه خود ادعای ورود نیروهای روسی به ملت همراه خود هدف “کشتن” مردمان شخصی، بر معنی نظامی اوکراین برای انجام “ضدحمله” تاکید کرد و اظهار داشت: “به همین دلیل، ممکن است معتقدم کدام ممکن است هر تعیین کنید {و هر} فرصتی {باید باشد}. برای مذاکره همراه خود پوتین موجود است. با این حال اگر این امتحان شده ها شکست بخورد، این تحریک کردن مبارزه جهانی سوم است.”

انتهای پیام