واکنش تهران به بیانیه نقش شهروندی "ایرانی گرجی" از نظر کشتن یک تاجر اسرائیلیدبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: اخبار منتشر شده در رسانه های گرجستان (در مورد نقش یک شهروند ایرانی گرجی در قتل یک شهروند رژیم صهیونیستی) نتیجه برنامه ریزی رژیم تروریستی صهیونیستی است. روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و گرجستان را مختل کند.