واکنش هندوسی به سرقت بانک ملی


سید احسان خاندوزی در گفت وگو با ایسنا، درباره سرقت هفته گذشته در بانک ملی گفت: فرصت مغتنمی بود تا به تمامی سازوکارهای امنیتی سیستم بانکی توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: چرا که سال هاست در تنظیم و تنظیم نقش امانی بانک ها اتفاقی نیفتاده است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: با مدیرعامل بانک ملی تماس گرفتم و در حال انجام حسابرسی هستند. البته این اتفاق نه تنها برای بانک ملی بلکه برای شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز باید بیفتد که راه را برای استفاده از این تهدید پرهزینه در سال های آینده برای اصلاح نظام بانکی هموار می کند.