ورود دادستانی تهران به تأخیر پروازهای ایران‌ایر و تابان


به گزارش ایسنا،  علی صالحی گفت: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر پیگیری حقوق عامه، از مدیران ارشد شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و تابان که در چند ماه اخیر بیشترین تاخیرات پروازی را داشتند جهت بررسی موضوع و اخذ توضیح، دعوت و در جلسه مشترک در رابطه با تأخیر پروازها تذکرات لازم را دریافت کردند.

وی افزود: این جلسه با حضور همکاران قضایی دادسرای ناحیه ۳۰ و حضور مدیران فرودگاه مهرآباد و سازمان هواپیمایی کشوری در دادسرای مهرآباد برگزار شد. در این جلسه علاوه بر دادن تذکرات لازم، مقرر شد مدیریت هر دو شرکت قبل از حضور مسافران در فرودگاه اطلاع‌رسانی لازم برای تاخیر در پروازها به اطلاع رسانده شود همچنین تاکید شد تا فروش بلیط با برنامه ریزی دقیق و بر اساس ظرفیت ناوگان انجام شود.

دادستان تهران گفت: مقرر شد در صورت تاخیر نامتعارف پروازها،  یک فروند هواپیما برای انتقال مسافران جایگزین شود و در صورت تاخیر پرواز، حقوق مسافران از جمله گرفتن هتل و پاسخگویی مناسب از ناحیه مدیران شرکت ها انجام شود.