وزارت ارتباطات قصد دارد افزایش قیمت آنلاین را جبران تنبل


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، «صادق عباسی شاهکوه» رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود ردیابی به اینکه مرجع تعرفه ها گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی است، ذکر شد: تاکنون این گروه انتخاب جدیدی نگرفته است.

وی به تصمیم گیری حداقل قیمت و سقف بر ایده انتخاب رگولاتوری اپراتورها ردیابی کرد و افزود: رگولاتوری نسبت به رعایت حدود قانونی قیمت ها فوق العاده ظریف است و هرگونه افزایش علاقه مند به در چارچوب مقررات باید همراه خود توجیه درست، تضمین تداوم شرکت ها و افزایش استاندارد جامعه.

و رئیس گروه نظارتی یکپارچه داد: گروه ساده در یک واحد مورد سفارش می دهد و افراد هم روزی است کدام ممکن است اپراتور قیمت ها را بهتر اجتناب کرده اند سقف قانونی هر دو زیر کف می تنبل. اگر بهتر اجتناب کرده اند سقف باشد باید سریعا برگردند و اگر کمتر اجتناب کرده اند کف باشد معمولاً اجتناب کرده اند کف سرویس نمی‌دهیم با این حال طبق مقررات اصل می‌دهیم حداقل به همان اندازه سه سال یکپارچه دهند. . به همین دلیل اصل افزایش {نمی تواند} توسط رگولاتوری صادر شود.

عباسی شکوه افزود: قابل دستیابی است این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است چرا اجتناب کرده اند حداقل قیمت زیرین نمی آید و انگیزه آن اینجا است کدام ممکن است اپراتورهای محکم همراه خود تخفیف ها رقبا را جدا نمی گذارند. از آنچه واقعاً بازار را ترتیب می تنبل رقبا است. یادآوری می کنم کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند رقبا در سلولی، سیم مقوا همراه خود قیمت مناسب 440 هزار تومان و مدت کار عالی ساله در دسترس بودن می شد.

وی همراه خود ردیابی به افزایش ارزش های جامعه در سال های فعلی ذکر شد: در سال های 96 و 97 بر ایده دانش ما اپراتورها سالانه حدود عالی میلیارد دلار برای جامعه های شخصی ارزش می کردند کدام ممکن است اکنون این رقم {به دلیل} گرانی جامعه های آنهاست. به حدود 300 به همان اندازه 400 میلیون دلار. به نظر می رسد ریالی بهتر بوده با این حال میزان از کیت قابل صرفه جویی فوق العاده کمتر است. همراه خود ملاحظه به ریالی بودن درآمد، در صورت یکپارچه این توسعه، در بلند مدت جامعه باکیفیتی وجود نخواهد داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند ارزانی هر دو گرانی آن صحبت شود.

رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: سال قبلی همراه خود ملاحظه به قوانین بودجه امکان افزایش قیمت در چارچوب مصوبات این گروه وجود نداشت و مصوبات سال های 95 و 96 تنظیمات علاقه مند به در تعرفه تحمیل کرد.

عباسی شاهکوه همراه خود ردیابی به بسته‌ها و بازرسی‌های جدید تعرفه‌ها ذکر شد: علاوه بر این عالی مورد ناهنجاری در تعرفه یکی اجتناب کرده اند اپراتورهای تلفن ملایم کدام ممکن است بلافاصله به همان اندازه پایان دادن اصلاحات عودت گرفت و مابقی تنظیمات. بر ایده مصوبه نهاد نظارتی بوده و هیچ تخلفی رخ نداده است.» این افزایش ها را به حداقل برسانید و همراه خود محدوده بسته های صحیح هر دو هر فرآیند عکس اقشاری ​​اجتناب کرده اند محله را کدام ممکن است قابل دستیابی است دچار ضرر می شوند تعیین کنید.

وی سقف کالا عالی گیگابایت آنلاین برای سیم مقوا های ابدی و اعتباری را به همین ترتیب حدود 40 هزار تومان و 60 هزار تومان و برای اپراتورهای تلفن ملایم را 2000 تومان بر ایده مصوبه رگولاتوری گفتن کرد و افزود: در بخش سلولی فوق العاده بیش از حد است. مقدار کمتر آرم داده شده است و در قلمرو ملایم، به سختی بیش از پنجاه سهم اجتناب کرده اند سقف تصمیم گیری شده ارائه شده است است. بعد از همه به در نظر گرفته شده کاهش سقف تعرفه سلولی هستیم.

عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه طبق قوانین نمی خواهیم اپراتورها تعرفه را افزایش دهند، اما علاوه بر این محافظت درست، ارتقای استاندارد و ارتقای فناوری را کدام ممکن است درخواست شده است بی نظیر افراد است، می خواهیم. وی افزود: همراه خود این افزایش قیمت و پتانسیل سرمایه‌گذاری اپراتورها، تولید دیگری عذر اپراتورها را نخواهیم پذیرفت و اجتناب کرده اند آنها می‌خواهیم کدام ممکن است این سیستم عالی ساله ما را برای سایبان درست پهنای باند تلفن در کنار، دوبرابر کردن استاندارد و سایبان 5G برای حداقل کمتر از 10 مورد استفاده کنند. ذکر شد: سهم باند ملت را برای 3 سال بلند مدت به ما بدهید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اپراتورها پس اجتناب کرده اند سوئیچ 2300 فرکانس توسط وزارت ارتباطات در سال قبلی شخصی را تحریک کردن کردند، افزود: به جامعه متصل باشید. اجتناب کرده اند اپراتورها آرزو می کنم هم میزان دقیق افزایش را برای افراد گران دلیل دهند و هم توضیحات و این سیستم های رشد شخصی را. بعد از همه {به دلیل} فضای نسبتا تهاجمی، مشتریان نیز امکان هایی دارند.

عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه 40 سهم اجتناب کرده اند مشتریان دیتای تلفن در کنار کمتر از دو گیگابایت استفاده می کنند، تصریح کرد: همراه خود هدف اصلی وزیر ارتباطات در جستجوی این سیستم ای برای جبران گرانی برای اقشار ضعیف هستیم هر دو کل محله بسته هایی را در تذکر بگیرند کدام ممکن است ضرر ورود داشته باشید. نمایشگاه تحمیل نکنید این این سیستم پس اجتناب کرده اند اتمام گفتن ممکن است.

وی افزود: شناخته شده به عنوان مقامات و رگولاتور مسئولیت ما اینجا است کدام ممکن است ورود همه افراد به جامعه های همراه خود استاندارد بالا و اقتصادی را فراهم کنیم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر