وزارت ارتباطات قصد دارد افزایش قیمت وب را جبران تدریجی


به گزارش تسنیم، در روزهای جدیدترین اخباری مبنی بر افزایش تعرفه وب به گوش می رسید. بیش اجتناب کرده اند 5 سال است کدام ممکن است اپراتورهای وب تدریجی نامه می فرستند، امضا ترکیبی آوری می کنند و اجتناب کرده اند مقامات می خواهند {به دلیل} تورم بیش از حد و نوسانات نرخ فارکس به این نمایندگی ها تیز کردن تدریجی – اجازه می دهد معادل نمایندگی ها و سایر گروه های خدماتی، تعرفه ها افزایش یابد. در سال های قبلی، ISP ها شکایت داشتند کدام ممکن است تعرفه ها {به دلیل} عدم بهبود و مشکلات درآمدی با بیرون تنظیم که همچنان ادامه دارد.

همراه خود این جاری، شاهد افزایش تعرفه برخی اجتناب کرده اند بسته های اینترنتی برخی اجتناب کرده اند اپراتورها در سال جدید هستیم؛ افزایشی کدام ممکن است هفته قبلی همراه خود اعتراض و انتقاد متنوع اجتناب کرده اند مشتریان در دنیای آنلاین ما در کنار شد.

{در این} خصوص «صادق عباسی شاهکوه» رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود ردیابی به اینکه تعرفه «گروه ترتیب مقررات و ارتباطات» است، اظهار داشت: سال 96 است و بعد اجتناب کرده اند این گذشته تاریخی این گروه انتخاب جدیدی نگرفته است. . {در این} اتصال.”

وی به تصمیم گیری حداقل قیمت و سقف بر مقدمه انتخاب رگولاتوری اپراتورها ردیابی کرد و افزود: گزینه ها رگولاتوری نسبت به رعایت حدود قانونی قیمت ها و هرگونه افزایش طرفدار در محدوده قیمتی فوق العاده ظریف است. مقررات باید چارچوبی همراه خود توجیه درست، تضمین تداوم شرکت ها و ارتقای استاندارد جامعه باشد.

و رئیس رگولاتوری شکسته نشده داد: گروه ساده در یک واحد مورد سفارش می دهد و افراد هم روزی کدام ممکن است اپراتور قیمت ها را بعدی اجتناب کرده اند سقف قانونی هر دو زیر کف مکان ها و اگر بالای سقف باشد باید سریعا مراجعه کنند و اگر کمتر اجتناب کرده اند سقف باشد. طبقه، معمولاً اجتناب کرده اند آنها تقاضای سرویس بعدی اجتناب کرده اند طبقه نمی کنیم، با این حال طبق مقررات اصل می دهیم حداقل به همان اندازه سه سال شکسته نشده دهند.» به همین دلیل، اصل افزایش توسط رگولاتوری صادر نمی شود.

وی افزود: شاید این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است چرا قیمت اجتناب کرده اند حداقل قیمت زیرین نمی آید و انگیزه آن اینجا است کدام ممکن است اپراتورهای محکم تر همراه خود معامله ها رقبا را جدا نمی گذارند. از آنچه واقعاً بازار را ترتیب می تدریجی رقبا است. ادای احترام به می‌شوم کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند رقبا در سلولی، خوب سیم‌مقوا همراه خود قیمت مناسب ۴۴۰ هزار تومان و مدت کار یکساله در دسترس بودن می‌شد.

عباسی شاهکوه همراه خود ردیابی به افزایش ارزش‌های جامعه در سال‌های جدیدترین اظهار داشت: در سال‌های 96 و 97 طبق داده ها ما اپراتورها سالانه حدود خوب میلیارد دلار برای جامعه‌های شخصی ارزش می‌کردند کدام ممکن است این رقم در جاری حاضر {به دلیل} افزایش قیمت‌ها اجتناب کرده اند دلار به حدود 300 میلیون دلار می رسد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر ریالی تا حد زیادی است با این حال میزان از دستگاه قابل صرفه جویی فوق العاده کمتر است. با اشاره به بلند مدت بحث بودجه هر دو پرهزینه است.”

وی شکسته نشده داد: سال قبلی {به دلیل} قوانین بودجه امکان افزایش قیمت ها حتی در چارچوب مصوبات گروه وجود نداشت در حالی کدام ممکن است اپراتورها از به طور منظم همراه خود قالب مشکلات شخصی در جستجوی موافقت همراه خود افزایش قیمت بودند، با این حال امسال کدام ممکن است قانونی شد. ممنوعیت برداشته شد، معادل سال 1995 و 1996 بود. “آنها تنظیمات طرفدار در تعرفه های شخصی تحمیل کردند.”

رئیس رگولاتوری همراه خود ردیابی به تجزیه و تحلیل بسته ها و تعرفه های جدید اظهار داشت: علاوه بر این خوب مورد ناهنجاری در تعرفه اپراتور تلفن تدریجی کدام ممکن است بلافاصله پس اجتناب کرده اند اتمام بازرسی ها بازگشت گرفت، اینها را می خواهیم. افزایش‌ها باید به همان اندازه حد امکان حداقل باشد و سعی شود همراه خود انواع بسته‌های صحیح هر دو هر فرآیند عکس، اقشاری ​​اجتناب کرده اند گروه کدام ممکن است قابل دستیابی است دچار اشکال هستند، اندیشه در مورد شود.»

وی سقف کالا خوب گیگابایت وب برای سیم مقوا های ابدی و اعتباری را به همین ترتیب حدود 40 هزار تومان و 60 هزار تومان و برای اپراتورهای تلفن تدریجی را 2 هزار تومان بر مقدمه مصوبه رگولاتوری ادعا کرد و افزود: این مبلغ نماد گرفت. و در محوطه تدریجی بیش اجتناب کرده اند به سختی حدود 50 سهم سقف خاص شده است. در واقع ما حتی در جاری تجزیه و تحلیل کاهش سقف تعرفه سلولی هستیم.»

عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه طبق قوانین نمی خواهیم اپراتورها تعرفه را افزایش دهند، اما علاوه بر این محافظت درست، ارتقای استاندارد و ارتقای فناوری را کدام ممکن است درخواست شده است بی نظیر مردمان است، می خواهیم. همراه خود این افزایش قیمت و پتانسیل سرمایه‌گذاری اپراتورها، تولید دیگری نمی‌توانیم بهانه اپراتورها را روبرو شویم و به آن است‌ها بگوییم کدام ممکن است این سیستم ما را شناخته شده به عنوان گام‌های خوب ساله برای سایبان درست پهنای باند تلفن در کنار، استاندارد مضاعف و سایبان 5G به حداقل برسانند. 10 سهم اجتناب کرده اند باند ملت را برای 3 سال بلند مدت به ما بدهد.

وی همراه خود ردیابی به آغاز اپراتورها پس اجتناب کرده اند واگذاری فرکانس 2300 توسط وزارت ارتباطات در سال قبلی، افزود: محافظت جامعه. اجتناب کرده اند اپراتورها آرزو می کنم هم میزان دقیق افزایش را برای افراد گران دلیل دهند و هم توضیحات و این سیستم های بهبود شخصی را. در واقع همراه خود ملاحظه به فضای نسبتاً تهاجمی، مشتریان امکان‌هایی نیز دارند.»

عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه کمیت استفاده 40 سهم اجتناب کرده اند مشتریان دیتای سلولی کمتر از دو گیگابایت است، تصریح کرد: همراه خود کانون اصلی وزیر ارتباطات در جستجوی این سیستم ای برای جبران گرانی اقشار ضعیف هر دو مستضعف هستیم. فقیر کل گروه “هیچ ورود عادلانه ای وجود نخواهد داشت و این است این سیستم پس اجتناب کرده اند اتمام آن ادعا احتمالاً خواهد بود.”

وی افزود: «شناخته شده به عنوان خوب نهاد دولتی و نظارتی، مسئولیت ما اینجا است کدام ممکن است ورود همه مردمان به جامعه‌های همراه خود استاندارد بالا و اقتصادی را فراهم کنیم.»

مورد نیاز به اشاره کردن است معاون وزیر ارتباطات و رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی سال قبلی در خصوص اصلاح تعرفه وب در سال جاری گفت: {در این} نیمه انجام دهیم.

این موضوع در جریان دخالت مجلس شورای اسلامی {در این} پرونده رخ داد و متنوع اجتناب کرده اند نمایندگان اجتناب کرده اند این افزایش ناگهانی وب گلایه کردند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر