وزارت دانش vp فدراسیون فوتبال را بازداشت کرد


همشهری تحت وب نوشت: vp فدراسیون فوتبال به اتهام پاره کردن بازداشت شد.

و به گزارش مکان همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری فارس، منصفانه تأمین {آگاه از} دستگیری vp فدراسیون فوتبال در زمینه پرونده پاره کردن در تصویر ارزی شاه مانی خبر داد.

این دستگیری در جستجوی سرکوب پول های تقلبی کینگ صورت خواهد گرفت.

پیش اجتناب کرده اند این آقای (ف.ک) متهم ردیف اول و شریک زندگی vp فدراسیون فوتبال {در این} پرونده پاره کردن دستگیر و همراه خود قرار وثیقه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده بود.

به همان اندازه درست در این لحظه بیش اجتناب کرده اند 3000 مفقودی {در این} پرونده شکایت کرده اند و تعدادی دیگر هزار میلیارد تومان {در این} زمینه فریب خورده اند.

انتهای پیام