وزیر حفاظت نروژ {به دلیل} اتصال جنسی همراه خود زن دبیرستانی استعفا داد


به گزارش فارس، اود راجر انکسن وزیر حفاظت نروژ روز یکشنبه استعفای شخصی را ادعا کرد.

استعفای او پس اجتناب کرده اند آن صورت گرفت کدام ممکن است رسانه ها گزارش هایی مبنی بر از گرفتن اتصال جنسی همراه خود دختری 18 ساله در دبیرستان در روزی کدام ممکن است او عضو شورای ایالتی نروژ بود، آشکار شد.

رسانه ها گزارش دادند کدام ممکن است اینوکسین در سال 2005 همراه خود منصفانه زن 18 ساله کدام ممکن است ادامه دارد در دبیرستان تحصیل می کرد اتصال جنسی داشت.

این اتفاق در روزی رخ داد کدام ممکن است مقامات سبزها و قرمزها اجتناب کرده اند سال 2005 به همان اندازه 2013 در نروژ به ریاست ینس استولتنبرگ (دبیر کل حال ناتو) در توانایی بود.

انکسن در ادعا ای ذکر شد: در حال حاضر به رئیس حزب و نخست وزیر اطلاع دادم کدام ممکن است آرزو می کنم اجتناب کرده اند سمت وزیر حفاظت کناره گیری کنم.

وزیر حفاظت نروژ اتصال شخصی را همراه خود منصفانه زن 18 ساله دبیرستانی تایید کرد و اجتناب کرده اند برقراری این اتصال ابراز تاسف کرد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر