وزیر حفاظت یمن: خواه یا نه همراه خود وجود نقض منقل بس توسط متجاوزان، به منقل بس پایبند هستیم؟


به گزارش خبرگزاری دانشجویان یمن، وی در لحظه شنبه همراه خود مهدی المشاط رئیس شورای برتر سیاسی یمن و محمد ناصر العاطفی وزیر حفاظت این ملت دیدار کرد.

{در این} دیدار، آنها جنبه های درمورد به میزان سازمانی طرف مقابل به منقل بس انسانی و نیروی دریایی گفتن شده توسط گروه ملل و امتحان شده های افسران مربوطه در صنعا را مورد بحث و بازرسی قرار دادند.

{در این} دیدار، مهدی المشاط، رئیس شورای برتر سیاسی یمن، موفقیت منقل بس، بازگشایی فرودگاه صنعا و بندر حدیده و تعمیر محاصره برای کاهش درد و مبارزه کردن یمنی ها را تایید کرد. افراد.

وی بر لزوم همکاری و حمایت اجتناب کرده اند امتحان شده های صادقانه برای بدست آوردن به صلح در یمن و محافظت ایمنی و وفاداری {در این} ملت تاکید کرد.

وزیر حفاظت یمن علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است صنعا علیرغم نقض مکرر ائتلاف سعودی به منقل بس دو ماهه پایبند است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر