وضعیت کوه‌های بقاع و بی‌بی شهر بانو نگران‌کننده است


سیداحمد علوی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ترک خوردن بی بی شهربانو بر اثر انفجارهای رخ داده در کوه بی بی شهربانو در مجاورت کارخانه سیمان، این وضعیت را برای حرم و زائران خطرناک خواند.

وی گفت: وضعیت باکی و کوه بی بی شهربانو نگران کننده است، علاوه بر خطری که بقعه ثبت شده را تهدید می کند، جان زائران نیز در خطر است.

علوی با بیان اینکه راه حل جلوگیری از ادامه ساخت کارخانه سیمان در این کوه ثبت منظر فرهنگی «کوه بی بی شهربانو» است، تاکید کرد: ثبت منظر فرهنگی «کوه بی بی شهربانو» می تواند به پایان برسد. به وضعیت فعلی؛ اما متاسفانه مدت هاست که این موضوع در وزارت میراث حل نشده است.

وی ادامه داد: به‌عنوان رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران پیگیر این موضوع هستیم و از شهردار تهران می‌خواهیم برای حفظ این کوه و بنای تاریخی تمام تلاش خود را انجام دهد.