وعده افزایش مستمری چه روزی محقق تبدیل می شود؟به گزارش گروه مالی ایسکانیوز، مدتی است کدام ممکن است موضوع افزایش حقوق بازنشستگان خبر اخیر رسانه ها شده است و {در این} بین مسئولان هر بار وعده های متفاوتی برای به خودت را پیدا کن رساندن این موضوع می دهند کدام ممکن است باعث ناراحتی بازنشستگان شده است. . .

یکپارچه مطلب

{در این} خصوص علی اصغر بیات رئیس کانون برتر بازنشستگان تامین اجتماعی همراه خود ردیابی به اینکه لیست های مقام معظم مدیریت در ابلاغ پوشش های عمومی و مصوب تامین اجتماعی مشوق بازنشستگان و بازنشستگان است، ذکر شد: پوشش های عمومی تامین اجتماعی شناخته شده به عنوان عالی سندی کدام ممکن است تأمین مهم را ایجاد کرده و زمینه را برای اقدامات و امتحان شده های مسئولان برای حاضر شرکت ها خوب به یکی اجتناب کرده اند پرافتخارترین و پرتلاش ترین اقشار محله یعنی کارگران بازنشسته و بازنشسته تامین اجتماعی کدام ممکن است نقشی بی بدیل در بهبود میهن اسلامی

وی همراه خود دقیق اینکه معامله با به معیشت صدها هزار بازنشسته در میل است، ابراز امیدواری کرد: همراه خود افزایش های جدید حقوق بازنشستگان و بازنشستگان در اردیبهشت ماه اجتناب کرده اند گروه تامین اجتماعی صنوبر شود.

اشکال بی نظیر کجاست؟

علی اکبر اوازی دبیر هیأت مدیره سندیکای کارمندان مستمری بگیر تهیه کنید اجتماعی استان تهران به موضوع «افزایش حقوق بازنشستگان و ویرگول» صنوبر و ذکر شد: بیایید و بنویسید «صندوق تهیه کنید اجتماعی، نیروهای مسلح». در حالی کدام ممکن است منظور اجتناب کرده اند صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هر دو صندوق نیروی دریایی است.

افزایش حقوق بازنشستگان مشکلی ندارد

دیروز رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران اجتناب کرده اند لغو کاما و تعمیر اشکال افزایش حقوق بازنشستگان سایر کلاس ها خبر داد و ذکر شد: حقوق این اشخاص حقیقی 38 نسبت افزایش خواهد یافت. در طولانی کردن. همراه خود 515000 تومان.

علی دهقانوکیا همراه خود ردیابی به رفع اشکال ویرگول برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر کلاس های تامین اجتماعی ذکر شد: استعلام تعمیر و به تامین اجتماعی کشتی شد.

انتهای پیام/