وعده مهمی کدام ممکن است امسال محقق احتمالاً خواهد بود


علی اصغر خانی مشاور افراد شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در اظهار داشت و گو همراه خود خبرنگار الف همراه خود ردیابی به انجام کمیسیون متبوع شخصی گفت: این کمیسیون در سال 1395 شناخته شده به عنوان مشاور افراد شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شد.

وی شکسته نشده داد: {در این} ساختار مقامات را موظف کرده ایم سالانه عالی میلیون واحد مسکونی عرضه دهد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته عمران شورا اظهار داشت: مقامات موظف است برای این سرمایه گذاری بسترسازی تدریجی و خواهد شد پایین بودجه و رهن کم بهره بدهد.

وی افزود: مقامات باید زیرساخت های مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را اجتناب کرده اند طریق تعداد زیادی سازی، قراردادهای مشارکتی و هر دو الهام بخش بخش شخصی فراهم تدریجی.

خانی افزود: این ساختار به تصویب مجلس نمایندگان و شورای نگهبان رسید و مجلس نیز آن را به مقامات ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سالانه به 850 به همان اندازه 900 هزار واحد مسکونی خواستن داریم کدام ممکن است توسط مقامات هر دو بخش شخصی تامین تبدیل می شود.

خانی اظهار داشت: متعاقباً به همان اندازه نوک مقامات سیزدهم باید حدود 4 میلیون واحد مسکونی ساخته شود. وزیر راه و شهرسازی اختصاص داده شده شد اجتناب کرده اند سال 1401 عملیات اجرایی را تحریک کردن تدریجی.

عضو کمیسیون عمران مجلس نمایندگان اظهار داشت: {در این} بسته کدام ممکن است به مقامات حاضر کردیم، همه اشیا اجتناب کرده اند جمله نقل و سوئیچ مسکن، درآمد همه بخش‌های مسکن، پایین بودجه، مصالح ساختمانی آهن و سیمان و علاوه بر این موسسه مالی را در تذکر گرفتیم. رهن.” علاوه بر این به مقامات اصل دادیم به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند پایین، مسکن و شهرسازی دولتی استفاده تدریجی.
وی اظهار داشت: در بخش کشاورزی رئوس مطالب وظایف موسسه مسکن را درج کرده ایم.

خانی در خاتمه دانستن درباره توقف سرمایه گذاری های عمرانی در مقامات در گذشته و اجرای این سرمایه گذاری ها در مقامات سیزدهم اظهار داشت: موسسه مالی ها را در بودجه مکلف کرده ایم کدام ممکن است برای انجام {این مهم} تسهیلات تیز کردن کنند کدام ممکن است امیدواریم به خوبی انجام شود. {انجام شده}.”

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر