وقتی خرابکاران به زیدآبادی رحم نمی کنند/ سرلشکر صفوی بر جبران ضعف ها تمرکز می کند/ خداحافظی رستم قاسمی از دولتهر روز اخبار زیادی در رسانه ها منتشر می شود که پیگیری آن حتی برای کسانی که اخبار را می خوانند دشوار است. بسته خبری و تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم و همچنین تحلیل های انجام شده در این حوزه، مهم ترین رویدادهای روز را به مخاطبان خود اطلاع می دهد.