پاسخ آمریکا به بازدید بشار اسد به امارات


سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به بازدید رئیس جمهور سوریه به امارات برای اولین بار اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مبارزه پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به بازدید بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به امارات، اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند این امتحان شده بدیهی برای مشروعیت بخشیدن به رژیم بشار اسد فوق العاده عصبانی است. .

پرایس اظهار داشت: «ما اجتناب کرده اند کشورهایی کدام ممکن است به در نظر گرفته شده تخفیف همراه خود مقامات سوریه هستند می‌خواهیم به «جنایت‌های زشت» رژیم، نادیده تکل جنایات واشنگتن علیه مردمان سوریه و کشتار غیرنظامیان {در این} ملت به بهانه مقابله همراه خود داعش و غارت دارایی ها نفتی آن نوک دهند.» وضعیت مردمان سوریه در دهه قبلی و علاوه بر این امتحان شده های مداوم آنها برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود مردمان سوریه به کمک های بشردوستانه و ایمنی.

بشار اسد جمعه عصر پس اجتناب کرده اند تحریک کردن مبارزه خانه در کشورش برای اولین بار در شش سال قبلی به حداقل یک ملت عربی بازدید کرد و دبی امارات متحده عربی را انواع کرد.

بشار اسد {در این} بازدید همراه خود محمد بن راشد، تحت سلطه دبی و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی دیدار کرد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر