پاسخ ایران به اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر گروه ملل متحد


سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص فینال گزارش و اظهارات جاوید رحمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همراه خود رد گزارش مغرضانه، مغرضانه و مملو اجتناب کرده اند داده ها و نتیجه گیری های مغرضانه و نادرست، اظهار داشت: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه امور رسانه ها در ایران. . وضعیت حقوق بشر در ایران مؤید رویکرد سیاسی است و محدوده حقوق بشر 9 تنها به آسانسور آن {کمک می کند}، اما علاوه بر این حقوق بشر را اجتناب کرده اند بین می برد و تضعیف می تدریجی.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما اجتناب کرده اند آمریکای شمالی، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن به حکم دادن اقدامات قهری یکجانبه، به آثار عقب کشیدن این اقدامات بر لذت انسان توجهی نکرده است. حقوق توسط گزارشگر ویژه او به چهل و نهمین مونتاژ شورای حقوق بشر ردیابی کرد.

سخنگوی تجهیزات پوشش خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به تفصیل این گزارش را کدام ممکن است به طور مناسب اجتناب کرده اند سوی شورای حقوق بشر گروه ملل چاپ شده شده است، حاضر کرد.

خطیب زاده همراه خود رد اتهامات و ادعاهای نادرست خبرنگار کدام ممکن است مبنی بر داده ها فریبنده اجتناب کرده اند دارایی ها مغرض اجتناب کرده اند جمله گروه های تروریستی و غرب است، تاکید کرد: علیرغم رد ماموریت گزارشگر ویژه و سیاسی تلقی مصوبه شورای حقوق بشر ایران همواره موضع شخصی را گفتن کرده است . متاسفانه این برخورد صادقانه همراه خود خبرنگار همراه خود بی تفاوتی نسبت به دیدگاه ایران مواجه شد و موید رویکرد سیاسی و مغرضانه وی بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در طولانی مدت خاطرنشان کرد: در حالی کدام ممکن است ایران رویکرد دوگانه و نفاق کشورهای غربی در قبال حقوق بشر را رد می‌تدریجی، ایران اختصاص داده شده به حمایت و ارتقای حقوق بشر روی زمین و ارتقای حقوق بشر مردمان شخصی همراه خود وجود تحمیل اجبار یکجانبه است. اقدامات آمریکا.» به طور قابل توجهی یکپارچه خواهد کشف شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر