پاسخ به درخواست فینالیست دوره جدید، پیرو موسسه ریاست جمهوری


به گزارش فارس، با هماهنگی و کنترل مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، مشکل مدرسه علی طولابی خواننده دوره جدید مرتفع شد.

لازم به ذکر است علی طولابی در برنامه عصر نو گفت: لوله های آبخوری مدرسه محل تحصیلش شکسته و نیاز به تعمیر دارد.

او پس از صحبت هایش گفت که اگر در این فصل مقام اول را کسب کند، قصد دارد آب خوری مدرسه ای را که در آن درس می خواند درست کند.

پس از این خبر رئیس مرکز ارتباطات مردمی تحت امر احمد صالحی رئیس جمهور دستور اقدامات فوری را صادر کرد و درخواست علی طولابی پذیرفته شد.

در همین راستا، رئیس مرکز ارتباطات مردمی زیر نظر رئیس جمهور فدراسیون روسیه طی گفت‌وگو با وزیر آموزش و پرورش از وی خواست مشکل مشابهی را در مدارس کشور در مناطق محروم و کم برخوردار شناسایی و حل کند. شروع سال تحصیلی جدید

همچنین با هماهنگی و حمایت مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور همین مشکل به طور کلی برای مدارس کشور حل شود.