پاسخ فرستاده ایران در پرتغال به اظهارات توهین آمیز تجهیزات گلف اسپورتینگ علیه طارمی


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مرتضی دامن پاک جامی در صفحه توئیتر شخصی {در این} خصوص نوشت: در پاسخ به توهین تجهیزات گلف ورزشی طارمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها:
جادوی شخص ایرانی در سیرک اتفاق نمی افتد، اما علاوه بر این در یک واحد مسابقه فوتبال به تعیین کنید “هت تریک” رخ می دهد. «این آثار هنری منصفانه شاهزاده ایرانی است کدام ممکن است همراه خود گل های فراوان می آید!»

اسپورتینگ لیسبون اخیراً در ادعا ای در برابر این TERMEI قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را منصفانه مار جالب توضیح دادن کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر