پاسخ مستند بازدید جهان ای رئیسم به انتقادات جلیل محبی


امیر تاجیک کدام ممکن است به آموزش داده شده است خودش «مستندساز بی طرفانه» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندی کسب اطلاعات در مورد یکی اجتناب کرده اند سفرهای استانی سیدابراهیم رئیسی تهیه کرده است، در یادداشتی همراه خود عنوان «واقعیت ساده باید اظهار داشت» به انتقاد حجت الاسلام جلیل محبی اجتناب کرده اند نخست وزیر سیزدهم پاسخ داد. در ملاء عام» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: آقای رئیس من می خواهم اجتناب کرده اند پاسخگو برای روابط نهایی ریاست جمهوری می پرسد کدام ممکن است خواه یا نه ناهار خوردی؟ کنار اجتناب کرده اند زمینه دقیق حاضر داده تبدیل می شود. اگرچه تخلیه برخی اجتناب کرده اند این صحنه ها اجتناب کرده اند دید منتقدان منصف بالقوه است بحث برانگیز باشد، با این حال شیوع آنها عین «واقعیت» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دراماتیک» مطالعه در خوشبینانه ترین حالت، نماد اجتناب کرده اند ناآگاهی گوینده دارد.

به گزارش پایگاه خبری عدالت، آقای تاجیک در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند نظر شخصی نوشت: امیدوارم با بیرون اطلاع کافی اجتناب کرده اند جریان امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اطلاع کافی مبالغه نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور نقد صادقانه اجتناب کرده اند ایشان را برقرار کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای او به همان اندازه مبالغه نکنیم. محله معتقد است کدام ممکن است این تفریحی های توییتری منصفانه تفریحی سیاسی است.

محتوای متنی مناسب این نظر اجتناب کرده اند راجانئوس نقل شده است:

“در این زمان صبح بعد اجتناب کرده اند منصفانه عصر تمدید شده کار بر روی منصفانه مستند، در حساب کاربری شخصی در توییتر به آقای جلیل محبی برخوردم. بعد از همه رویکرد به نوشتن آقای محبی در کل زمان از نزدیک اصلاح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی را تخصص کرده است. این دلیل است، من می خواهم نمی‌خواهم آنها را دنبال کنم، با این حال این بار او اجتناب کرده اند من می خواهم خواست کدام ممکن است توییت‌هایش را در توییتر کسب اطلاعات در مورد رئیس جمهور بخوانم.

او اجتناب کرده اند «دوربین درمانی» صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه متعدد اجتناب کرده اند رفتارهای درک توسط او انجام نشد، اما علاوه بر این به اصل مشاوران رسانه ای «غیرحرفه ای» او تکمیل شد. آقای محبی در سخنان شخصی همراه خود تاکید بر اطاعت بی‌رویه رئیس‌جمهور اجتناب کرده اند مشاوران رسانه‌ای شخصی، وی را «ضعیف توان روانشناختی»، «عدم توانایی درک» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عدم در درک کارشناسی امتیازات» توضیح دادن کرد.

خاص نیست هدف آقای محبی اجتناب کرده اند نگارش این متن چه {بوده است}، با این حال شرط صادقانه اینجا است کدام ممکن است اینجانب شناخته شده به عنوان منصفانه سند نویس آزاد {به دلیل} مسئولیت ذاتی شخصی برای حاضر برای اولین بار ملزم به حاضر مدارک باشم. اسناد.

او نیز مشابه با متعدد اجتناب کرده اند مستندسازان تولید دیگری، رئیس جمهور را در یکی اجتناب کرده اند سفرهای جهان ای او همراهی می کرد. نکته قابل ملاحظه این بازدید، ظاهر شد ناامن خدمه مستند در کنار بود کدام ممکن است همراه خود سفرهای زودتر همراه خود مقامات های زودتر هر دو افسران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بخش شخصی تمایز چشمگیری داشت.

نکته بعدی شخصیت آقای رئیسی بود. در سفری کدام ممکن است همراه خود ایشان داشتم، اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است حدود ساعت شش صبح تجربه هواپیما شدم به همان اندازه حدود نیمه عصر روز بعد به تهران برگشتم، این سیستم ریزی های فشرده ای برای حضور رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی محافظت {همه آن} تکمیل شد. {هیچ کس} نیست.

مونتاژ مستندی کسب اطلاعات در مورد بازدید جهان ای آنقدر برتر است کدام ممکن است هیچ مستندی {نمی تواند} اجتناب کرده اند آن توجه پوشی تدریجی. شوخ طبعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی ریسی در امتداد طرف اتفاقات مستند، مستندساز را بر آن داشت به همان اندازه فیلمی بسازد کدام ممکن است اگرچه قالب روایی دارد، با این حال شخصیت ها آنقدر دقیق هستند کدام ممکن است معما {نمی تواند} بین سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند برتری قائل شود.

اینکه رئیس جمهور در کل بازدید به نیروی محرک می گوید “اگر مناسب رانندگی نکنی من می خواهم پایین فرمان می نشینم” شبیه به چیزی است کدام ممکن است نمایندگی کنندگان شاهد آن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تن الگوی اجتناب کرده اند این بازو در پرواز پنهان اجتناب کرده اند دید عموم رخ می دهد. دستورالعمل های دوربین مدارک حاضر داده تبدیل می شود. اینکه آقای رئیسی اجتناب کرده اند روابط نهایی ریاست جمهوری می پرسد ناهار خوردی؟ کنار اجتناب کرده اند محتوای متنی دقیق حاضر داده تبدیل می شود. اگرچه تخلیه برخی اجتناب کرده اند این صحنه ها اجتناب کرده اند دید منتقدان منصف بالقوه است بحث برانگیز باشد، با این حال شیوع آنها عین «واقعیت» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دراماتیک» مطالعه در خوشبینانه ترین حالت، نماد اجتناب کرده اند ناآگاهی گوینده دارد.

در اتصال همراه خود مسئولان جمهوری اسلامی همواره 2 رویکرد می توان اندیشید: رویکرد آرمان گرایانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد همایونی. در رویکرد آرمانی بیشتر مبتنی بر ایده ها انقلاب، رئیس جمهور از ما است کدام ممکن است پاسخگویی سنگینی بر دوش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید حجابی بین چهره شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باشد. چنان کدام ممکن است امام علی علیه السلام به مالک اشتر می فرماید: «میان بايد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان هیچ واسطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفیری جز زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجابی غیر اجتناب کرده اند چهره بايد نیست، کسانی را کدام ممکن است همراه خود بايد کار می کنند اجتناب کرده اند آن محروم مکن. تحقق همراه خود ممکن است.”

با این حال در رویکرد الحمیونی، رئیس اجتناب کرده اند خیابان های مخصوص حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی می توان به آن است نزدیک شد.

مشکلات ملت در سال های فعلی به توضیحات مختلف جمع آوری شده شده است. آنچه من می خواهم مستند اجتناب کرده اند شخصیت رئیس جمهور دیده ام اینجا است کدام ممکن است درک جستجو در رفع مشکلات به فرآیند شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است متخصصان اجتناب کرده اند فرآیند های وی در آرزو کردن به مقامات انتقاد کنند، کدام ممکن است فراتر اجتناب کرده اند تخصص من می خواهم است. متعاقباً امیدوارم با بیرون اطلاع اجتناب کرده اند جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دانش کافی بیش از حد حرف نزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور انتقاد صادقانه اجتناب کرده اند ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیرانشان را بگذاریم به همان اندازه محله ادراک تدریجی این تفریحی های توییتری منصفانه تفریحی سیاسی نیست. .

سعدیه بدون در نظر گرفتن دوست داری بگو
واقعیت را نباید اظهار داشت بجز روشن باشد

انتهای پیام