پاسخ وزیر درگیری اسرائیل به شلیک راکت اجتناب کرده اند لبنان {به سمت} فلسطین اشغالی


به گزارش ایسنا، «بنی گانتس» وزیر درگیری رژیم اسرائیل در صفحه توئیتر شخصی در پاسخ به حمله راکتی بامداد دوشنبه به فلسطین اشغالی ذکر شد: «تل آویو اجتناب کرده اند مقامات لبنان می‌خواهد کدام ممکن است وظیفه آنچه را کدام ممکن است در خاکش می‌گذرد، به عهده بگیرد».

وی شبح کرد کدام ممکن است «اگر تروریسم و ​​خشونت یکپارچه یابد، ما می‌دانیم چگونه اجتناب کرده اند امکانات اجباری علیه نیازها صحیح استفاده کنیم».

رژیم صهیونیستی گفتن کرد کدام ممکن است بامداد در این زمان دوشنبه دو راکت اجتناب کرده اند لبنان {به سمت} فلسطین اشغالی شده است.

نظامی رژیم صهیونیستی در پاسخ به شلیک این راکت‌ها، حملاتی توپخانه‌ای را به اهدافی در جنوب لبنان انجام داد.