پاسخ چپ های تندرو به کم شدن محدودیت های جاده اختر چه بود؟


صبح نو در یادداشتی نوشت: رسانه‌ها دیروز کسب اطلاعات در مورد تعمیر برخی ممانعت‌ها اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند سران فتنه خبری را آشکار کردند کدام ممکن است همراه خود پاسخ‌های زیادی مواجه شد. تعمیر محدودیت‌ها در شرایطی انجام می‌شود کدام ممکن است پیش تر اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان توده ها اجتناب کرده اند کلیدواژه «تعمیر حصر» برای پیروزی در انتخابات‌ها، سوءاستفاده کرده بودند.
«محدودیت‌ فیزیکی مقابل منزل میرحسین موسوی در جاده پاستور اجتناب کرده اند صبح همین الان برطرف شد به همان اندازه سر خورد‌و‌به اینجا رسید او نیز تسهیل شود. طبق شنیده‌ها، دستور مراقبت اجتناب کرده اند شخص یاد‌شده همراه خود هدف پیشگیری اجتناب کرده اند هرگونه آسیب به وی هر دو اقدامات خلاف قوانین اجتناب کرده اند‌سوی نامبرده کدام ممکن است اجتناب کرده اند انتخاب ها شورای برتر ایمنی سراسری بوده، همچنان برقرار است». این بخشی اجتناب کرده اند گزارشی است کدام ممکن است خبرگزاری ایرنا دیروز آشکار کرد. در همین ارتباط، مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان نیز در دلیل تعمیر ممنوعیت اجتناب کرده اند مقابل منزل موسوی چنین نوشت: «همین الان صبح محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی اجتناب کرده اند سران فتنه در جاده پاستور تهران تعمیر شد. بنابر شنیده‌های خبرنگار میزان، دستور مراقبت اجتناب کرده اند شخص یادشده همراه خود هدف پیشگیری اجتناب کرده اند هرگونه آسیب به وی هر دو اقدامات خلاف قوانین اجتناب کرده اند‌سوی او، همچنان برقرار است». آنچنان کدام ممکن است خبرگزاری فارس نیز دیروز گزارش کرد، تعمیر ممنوعیت اجتناب کرده اند مقابل منزل موسوی همراه خود انتخاب شورایعالی ایمنی سراسری {بوده است}. تعمیر ممنوعیت اجتناب کرده اند مقابل منزل موسوی همراه خود پاسخ‌هایی اجتناب کرده اند‌سوی اصلاح‌طلبان مواجه شد؛ برای الگوی، حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحادملت در اظهار داشت‌وگویی تصریح کرد: «به اتفاق رخ‌داده همین الان می‌توان به توجه مقدمه‌ای برای گام‌های ممکن در تعمیر حصر مورد توجه قرار گرفت کرد ولی به همان اندازه گام خاصی برای تعمیر محدودیت اجتناب کرده اند شخصی محصورین برداشته نشود، نمی‌توان چیزی اظهار داشت». آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد‌ملت نیز در توییتی نوشت: «گرچه برداشتن حصر اجتناب کرده اند کوچه اختر همین الان خبرساز شده است و خواهد شد اجتناب کرده اند هر گشایشی ولو گشایش کوچه استقبال کرد با این حال این نامش تعمیر حصر نیست». حسین کروبی نیز در اظهار داشت‌وگو همراه خود دیده‌بان اظهار داشت: «حصر همچنان شکسته نشده دارد و تعمیر حصری صورت نگرفت». فارغ اجتناب کرده اند این اظهارات، چرا سران فتنه به حصر رفتند و چه خطر بالفعلی، نیاز ممنوعیت سیاسی برای آن‌ها را تحمیل کرد؟  

اقدام بازدارنده {برای حفظ} ایمنی سراسری 
پس اجتناب کرده اند انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله دهم در خرداد سال‌1388، دو کاندیدای منتسب به جریان اصلاحات نتیجه انتخابات را نامشخص و آمیخته به غیر صادقانه جلوه دادند. همراه خود وجود پادرمیانی نهادهای قانونی و حاضر راهنمایی جهت بازشماری بخشی اجتناب کرده اند آرا، مدعیان غیر صادقانه بر ادعای شخصی مبنی بر غیر صادقانه پای فشردند و حاضر به سازش و عقب‌نشینی نشدند. همراه خود وجود ساختارشکنی سران فتنه، نظام همراه خود آن‌ها مسامحه کرد و برخوردی همراه خود آن‌ها صورت نگرفت. در اواخر بهمن‌ماه سال‌1389 و همزمان همراه خود خیزش بیداری اسلامی در کشورهای قلمرو، سران فتنه همراه خود هدف کشاندن اعتراضات راه اندازی شد‌شده خرس‌عنوان «بهار عربی» به موجود در ملت، فراخوان‌هایی صادر کردند. پس اجتناب کرده اند صدور این فراخوان‌ها و جذاب مردمان به نشانه در جاده‌ها، محدودیت‌هایی بر به اینجا رسید‌و‌شد سران فتنه اعمال شد. در‌واقع نظام، در بحبوحه ماجراجویی‌های سران فتنه در سال‌88 بر آن‌ها اعمال محدودیت نکرد، اما علاوه بر این قریب دو سال پس اجتناب کرده اند انتخابات ریاست‌جمهوری دهم (آن هم به‌علت استمرار اقدام ممکن علیه ایمنی سراسری به بهانه حمایت اجتناب کرده اند بهار عربی) سر خورد‌وآمدشان را همراه خود محدودیت مواجه مونتاژ. به دقیق تولید دیگری، اعمال محدودیت بر سران فتنه به‌عنوان عالی اقدام بازدارنده اجتناب کرده اند استمرار فتنه‌گری آن‌ها تکمیل شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این اقدام بازدارنده موجب فراموشی تدریجی سران فتنه در مرحله ایده ها کلی شد کدام ممکن است در نوع شخصی، تاثیرگذاری سران فتنه را به‌طرز محسوسی کاهش داد؛ در واقع این محدودیت‌ها، به مرور و کبریت همراه خود رعایت نظم کلی ازسوی ایشان، کاسته شد و حتی ماه‌های فعلی مهدی کروبی توده ها به دیدار نزدیکان سیاسی شخصی ازجمله غلامحسین کرباسچی و محمد قوچانی گذشت و به‌‌طور آزادانه سخنرانی‌هایی داشته است. 

ابزار سیاسی برای رأی رساندن 
افسانه ای است کدام ممکن است می‌گویند هر کنش سیاسی، قطعا و طبعا ارزش‌هایی همراه خود شخصی دارد با این حال اعمال محدودیت بر سران فتنه، برای هر طرفی ارزش داشته برای اصلاح‌طلبان تماما درآمد و منفعت {بوده است}. اصلاح‌طلبان در سال‌های پس اجتناب کرده اند 1389، اجتناب کرده اند کلیدواژه «تعمیر حصر» برای هیجان انگیز و تشجیع پایگاه اجتماعی شخصی بهره‌های زیادی بردند و همراه خود تندکردن منطقه علیه حاکمیت، اجتناب کرده اند بازار پوشش رأی می‌خریدند و در بزنگاه انتخابات‌ها، به پیروزی می‌رسیدند. بر همین ایده، تعمیر حصر به مانترا محوری کمپین انتخاباتی حسن روحانی تغییر شد. همراه خود ملاحظه به ابزارسازی اجتناب کرده اند سران فتنه، قاطبه اصلاح‌طلبان چندان راضی نبودند کدام ممکن است داستان موسوی و کروبی و رهنورد به‌تعیین کنید مقرون به صرفه و در فضای آرام رفع و فصل شود، چراکه تعمیر ممنوعیت‌ها در‌واقع به‌مثابه مخلوط شدن «دکان تعمیر حصر» و اجتناب کرده اند زائل شدن تنها مسئله کارآمد برای کشاندن پایگاه رأی اصلاحات به پای صندوق‌های رأی، بود. بر همین ایده نیز امتحان شده مقامات‌های یازدهم و دوازدهم برای بهره‌برداری سیاسی اجتناب کرده اند این پرونده، موفقیتی در پی نداشت.

شکست تعهد مصدق‌سازی
در مدت فعلی، کروبی همراه خود برخی چهره‌های سیاسی دیدار و گعده‌های فاصله‌ای برگزار کرده است. یکی اجتناب کرده اند وجوه تعهد مظلوم‌نمایی اصلاح‌طلبان و ضدانقلاب اجتناب کرده اند سران فتنه(به‌خصوص اجتناب کرده اند موسوی) برای اعمال فشار سیاسی و امتیازگیری اجتناب کرده اند حاکمیت، تحمیل تناظر میان این سران همراه خود محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران در وسط رژیم‌پهلوی {بوده است}. همراه خود اقدام فعلی در برداشتن درهای بن‌بست اختر در جاده پاستور تهران، تعهد مصدق‌سازی اپوزیسیون اجتناب کرده اند موسوی نیز عملکرد‌بر‌آب شد. در‌نهایت چنانچه محدودیت‌ها بر سران فتنه اصولاً اجتناب کرده اند این کاهش یابد، این به معنای نادیده گرفتن کارنامه سیاسی آن‌ها و خسارتی کدام ممکن است این سه نفر بر چیز خوب در مورد سراسری وارد کردند، نیست.
خبر کاسته شدن اجتناب کرده اند محدودیت های میرحسین موسوی توسط مقام رسانه ای در خبرگزاری قوه قضاییه، عالی مشکل عظیم برای اصلاح طلبان رمان است. این طیف تندرو در چندسال فعلی امتحان شده می کردند همراه خود بستگی دارد حصر، ژست مظلوم نمایی بگیرند و به جای پاسخگویی به ادعاها و تهمت ها و شلوغ کاری ها ، در قامت طلبکار بایستند. این در حالی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مدت ها پیش مهدی کروبی به صورت روال اقامت می تدریجی و همراه خود کم شدن محدودیت های موسوی اکنون رمان های اصلاح طلب برای موضع گیری کسب اطلاعات در مورد این موضوع دچار سردرگمی هستند. مجموعه توئیت ها و سخن های این اشخاص حقیقی شخصی عظیم ترین شاهد برای سردرگمی رمان هاست.