پاکستان استقامت افغان ها را امتحان نمی شود/ نشانه در خوست


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ذبيح الله مجاهد، سخنگوي طالبان در توييتر شخصی اين حمله ها را محكوم كرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت كه پاكستان نبايد استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوصله افغان ها را در اين زمينه آزمايش كند وگرنه مجازات ها ناگواري در پي ممکن است داشته باشد.

در همین راستا، وزارت خارجه طالبان نیز فرستاده پاکستان در کابل را در اعتراض به حمله ها به کنر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوست احضار کرد.

تجربیات اجتناب کرده اند حمله ها اثیری پاکستان به ولایت های کنر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوست افغانستان بامداد در امروز آشکار شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها بومی به بی‌بی‌سی تایید کردند کدام ممکن است ده‌ها کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی اجتناب کرده اند جمله انواع «غیرنظامی» موجود است.

گزارش شده است کدام ممکن است انواع کشته شدگان تا حد زیادی اجتناب کرده اند آواره های وزیرستان پاکستان است کدام ممکن است به روستاهای این قلمرو پناه برده اند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر