پرداخت وام ازدواج به متقاضیانی که پرونده آنها تکمیل است


به گزارش ایسنا، سید عباس حسینی در نشست خبری در خصوص روند وام ازدواج توضیح داد: از سال 1386 تاکنون 258 میلیارد تومان وام ازدواج به 13 میلیون و 750 هزار نفر پرداخت شده است. در سال 1400 بیش از 80 میلیارد تومان به بیش از 924 هزار نفر و امسال تا 30 مرداد بیش از 51 میلیارد تومان به 373 هزار و 917 نفر پرداخت شد.

وی افزود: در هفته دولت به کلیه متقاضیان وام ازدواج که مدارک آنها تکمیل شده و به دلیل کمبود منابع وام دریافت نکرده اند، وام ازدواج پرداخت می شود.