پزشکان: به شکایات مردم گوش دهید و با آنها صادقانه رفتار کنید


مسعود مزیکیان در خصوص اعتراضات اخیر در ایران گفت: راه حل این است که به اعتراضات گوش فرا دهیم و با برخورد منصفانه و صادقانه با مردم از تبدیل شدن اعتراضات به اغتشاش جلوگیری کنیم.

مسعود بیشیکیان با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور و تشریح اقداماتی که می توان بر اساس تغییرات قانونی و درون نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام داد، گفت: همه مجموعه ها و بخش های کشور اعم از دولت، قوه قضائیه و… ، پلیس، مدارس و دانشگاه ها می توانند اصلاح کنند، دانشجویان معترض فرزندان خودمان هستند، پس باید بفهمیم چرا اینطور است و به اعتراض آنها گوش دهیم.

صدای اعتراض را بشنوید و با مردم صادقانه برخورد کنید

به گزارش هانه ملت، عضو فراکسیون مستقلین شورای اسلامی، افزود: راه حل این است که به اعتراضات گوش فرا داده و با برخورد منصفانه و صادقانه با مردم از تبدیل اعتراض به اغتشاش جلوگیری کنیم. باید با مردم صادق بود و با آنها منصفانه رفتار کرد، از رفتارهای جناحی، گروهی، قومی و قبیله ای پرهیز کرد. اگر با مردم بر اساس انصاف و انصاف رفتار شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

پزشکان معتقدند: برخی را نمی توان غریبه دانست و فکر می کنند که فقط عده ای کشورشان را دوست دارند. کشور برای همه گروه ها و جریان ها در نظر گرفته شده است و به گروه و جریان خاصی تعلق ندارد. ما باید به کسانی که در این کشور زندگی می کنند حق رشد و توسعه بدهیم و در بهبود و اصلاح جامعه سهیم باشند.

وی در ادامه یادآور شد: مشکل در سیاست کلی کشور نیست، اگر سیاست کلی نظام به طور دقیق و درست اجرا می شد می توانستیم در همه مسائل منطقه اول باشیم. در واقع مشکل افرادی هستند که به نام یک سیاست مشترک راه خود را می روند و خط مشی ابلاغی مقام معظم رهبری را زیر پا می گذارند.

یکی از اعضای فراکسیون مستقلین شورای دولت اسلامی گفت: متأسفانه همه کسانی که اشتباهات خود را توجیه می کنند و دیگران را حذف می کنند، مشکل ایجاد کرده اند. با این قوانین و سیاست ها می توانیم مشکلات کشور را حل کنیم و مطالبات مردم را برآورده کنیم.

انتهای پیام