پلوسی همراه خود اعزام نیروهای غربی به اوکراین جایگزین است


رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همراه خود استقرار نیروهای آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو در اوکراین مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند مکان روزنامه هیل، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همراه خود استقرار نیروهای آمریکایی هر دو ناتو در اوکراین برای حفاظت به سمت حمله ها اثیری روسیه مخالفت کرد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اوکراین یکی اجتناب کرده اند اعضای ناتو نیست، ذکر شد: همراه خود این جاری، ما آمادگی داریم از کیت فوق العاده شیک را در اختیار اوکراین قرار دهیم.

در همین جاری، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در سخنرانی دیجیتال جدیدترین شخصی در کنگره آمریکا، بار تولید دیگری نیازمند تحمیل قلمرو پرواز ممنوع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما برای قطعا ارزش آن را دارد‌های اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان می‌جنگیم.

لوید آستین وزیر حفاظت ذکر شد کدام ممکن است قلمرو پرواز ممنوع به معنای نبرد همراه خود روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن چنین قصدی نداشته است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر