پیام آسایش رئیس جمهور به رویداد درگذشت آیت الله در سرابی


آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در تلگرافی درگذشت آیت الله محمد فیضی السرابی را آسایش اظهار داشت: همانند دیوان برتر ملت، شورای خبرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نظارت بر اجرای فرمان امام شرکت ها ارزنده ای انجام دادند. .

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، {در این} پیام آسایش درگذشت آیت الله محمد فیضی سرابی مشاور افراد آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان مدیریت موجب تأثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر شد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: این عالم مبارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی کدام ممکن است در محضر علمای ارشد بخش های علمیه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف همچون آیت الله سید ابوالحسن انجی، آیت الله بروجردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی (ره) انبساط کشف شد، ضمن افزایش دین معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم فرزند عزیزش در راه حفاظت اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی همراه خود حضور سرزنده در سنگرهایی چون دیوان برتر ملت، مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت نظارت بر اجرای فرمان امام شرکت ها ارزنده ای بر جای گذاشت. .

رئیس‌جمهور یکپارچه داد: این ضایعه را به بخش‌های علمیه، مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه حضرت برتر آسایش عرض می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ایام به فضل خداوند متعال غول پیکر‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقربان هستم. به ائمه …) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر را به بازماندگان مسئلت دارم.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، آیت الله فایز سرابی پس اجتناب کرده اند خوب فاصله بیماری در سن 94 سالگی دعوت حق را لبیک اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط های سوم، چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم مجلس شورای اسلامی حضور داشت.

آیت الله فایز سرابی اجتناب کرده اند شاگردان امام خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اساتید بخش علمیه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست شعب مختلف دیوان برتر ملت بود. وی کودتای سال ۱۳۵۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بخش رفع منازعه سه نفره دانشکده قم بود. دیوان برتر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بخش هشتم جیب دادگاه برتر انقلاب قم.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر