پیام آسایش مقام معظم مدیریت برای درگذشت طالب‌زاده


به گزارش ایسنا، محتوای متنی پیام به این رئوس مطالب است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
همراه خود تأسف خبر درگذشت پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانگیزه آقای غیر معمول طالب زاده رحمة الله علیه را اکتسابی کردم. به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازماندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان ایشان صمیمانه آسایش عرض میکنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش نیک برای شرکت ها باارزش باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ئی ایشان مسألت می‌نمایم.
سیّد علی خامنه ای

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱”

غیر معمول طالب‌زاده مستندساز، تهیه‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سینما در روز جمعه ۹ اردیبهشت‌ماه در ۶۹ سالگی {به دلیل} مسائل ناشی اجتناب کرده اند ناراحتی قلبی در تحویل داد.