پیام عمار حکیم به رویداد سالروز صدور فتوای جهاد کفایی توسط آیت الله سیستانی


عمار الحکیم در سالگرد صدور فتوای جهاد کفایی بر لزوم محافظت دستاوردهای امنیتی ناشی اجتناب کرده اند فتوای مرجعیت تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، «سید عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت سراسری عراق در پیامی به رویداد سالروز صدور فتوای آیت الله العظمی دانستن درباره جهاد کفایی نوشت: وطن اجتناب کرده اند چنگال تروریسم داعش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیران را وادار به فراتر وارد شدن اجتناب کرده اند شخصی کرده به همان اندازه جان شخصی را فدا کنند.

وی یکپارچه داد: بلافاصله کدام ممکن است این رویداد را جشن می گیریم، از نزدیک بافت می کنیم کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند این دستاورد کدام ممکن است به لطف خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت این فتوا به انگشت به اینجا رسید، پاسداری کنیم. تداوم این دستاورد مهم در بخش امنیتی، یکپارچه امتحان شده های صورت گرفته برای نابودی مناسب گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته های خفته آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش سیاسی همبستگی اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مطالبات به نفع ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن است.

در خاتمه این پیام خطاب به کمیته برتر، رئیس جریان حکمت سراسری عراق اجتناب کرده اند گروه‌هایی کدام ممکن است به ندای مدیریت لبیک گفتند، شهدای بلقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمندگانی کدام ممکن است همراه خود آنها پیروزی حاصل شد، استقبال کرد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر