پیشنهاد اخلاقی طلایی اجتناب کرده اند معلم فاطمه / شیطان مقاوم نیست به سوی شیطان حرکت می کنیم


به گزارش خبرگزاری فارس، درک سید عبدالله فاطمی نیا اجتناب کرده اند اساتید عالی عرفان نظری است کدام ممکن است وجود بزرگانی چون علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، آیت الله بهاء الله، آیت الله محمدتقی آملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را درک کرده است.

*** {هر ماه} آفتاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} نوری است کدام ممکن است می توان مجانی وارد خانه شد در. ما هستیم کدام ممکن است باید این چراغ ها را روشن نگه داریم.

شیعیان امیرالمومنین (علیه السلام) خدای گران قیمت. اگر مواظب نماز باشند، سؤال پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر، سؤال غیبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را رعایت کنند، {هر روز} این آفتاب برای مقابله با آنها می آید.

با این حال ادعا به چه کار کنیم؟ ما این آفتاب را محافظت نمی کنیم. اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند علمای عظیم مرتبط همراه خود شیخ حسنعلی (کاتکوت اصفهانی) پرسیدم کدام ممکن است چگونه نزد خداوند به این مقام رسید؟ خداوند فرمود: آنچه را کدام ممکن است به انگشت معرفی شده است است محافظت کن. با این حال ما دلتنگ آفتاب هستیم. ساعت شب برمی خیزد، نماز ساعت شب می خواند، صبح می نشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {می رود}. آفتاب نماز ساعت شب سر خورد. همراه خود منصفانه عبارت تلخ این چراغ ها ناپدید می شوند.

*** من می خواهم اجتناب کرده اند برخی سوال کردن می کنم! منصفانه زن مسلمان 20 بار عمره را به جا می آورد. 21 بار به او گفتند در موجود است این عمره را به حداقل یک زن یتیم بده، می گوید 9 قادر نیستم دوستان همه عمره می توسعه، پس من می خواهم چطور قادر نیستم؟

حالا به این خانم بگو عمره بیش از حد سپری احتمالاً انجام دادی، بايد خانه مواظب امر اخلاقی هستی؟ خواه یا نه دین خدا دلفریب است؟ هر سال عمره می روی اجتناب کرده اند خودت عیبی پاک نکردی؟ هر دو آقا بدون در نظر گرفتن اگر انسان شریر باشد عبادتش اجتناب کرده اند بین {می رود}. اگر زن بداخلاق شود عبادتش اجتناب کرده اند بین {می رود}.

مستحب همراه خود جایز فرق دارد. مستحب یعنی وقتی این کار را احتمالاً انجام دادی چیزی به بايد می رسد. اجتناب کرده اند جمله پیشنهاد های قاضی کدام ممکن است در قوه قضائیه نشسته است اینجا است کدام ممکن است اگر متهم همراه خود علم به اینکه موضوع اتهام حق الناس است در محضر او حاضر شود باید سکوت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات را ترکیبی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن تدریجی.

با این حال اگر دعوی اجتناب کرده اند حق خدا باشد، مستحب است، یعنی نافله ای است کدام ممکن است قاضی در دهان متهم می گذارد. مثلاً متهمی را کدام ممکن است این شراب را نوشیده است می آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاضی می گوید: کی؟ 9! منصفانه داروی دندانپزشکی بدبو هست کدام ممکن است عبدالله اجتناب کرده اند آن استفاده می کرد. قاضی باید اینها را بگوید. اگر دین همانی بود کدام ممکن است در کوچه ها می دیدیم، امام حسین علیه السلام در راه شهید نمی شد.

*** خدمت آیت الله بهاءالدین من می خواهم رسیدم. گفتم آقا کلید مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتبه آقای سقوت چیست؟ شخص دستش را بلند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دهانش ردیابی کرد. خدا از آن آگاه است کدام ممکن است افراد اکنون شهرت شخصی را فوق العاده انگشت کم گرفته اند.

ببینید خدا چه گناهانی را نمی بخشد: توقف عمدی نماز. 2. کشتن به ناحق برده 3. ناسپاسی 4. شرم کفگیرها.

این گناهان به قدری فجیع است کدام ممکن است گاهی صاحبان آنها توبه نمی کنند. فرزند عالم بزرگی کدام ممکن است در آن نقطه معلم بود برایم رئوس مطالب کرد: به پدرم گفتی کدام ممکن است بايد دریای علم هستی، اگر نصیحتی به من می خواهم کنی، چه آرزو داری؟

ذکر شد پدرم سرش را زیرین انداخت. سپس سرش را بلند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شرمنده کسی نباش!

اسلام گران قیمت تمایل دارد آبروی شخصی را محافظت تدریجی. خواه یا نه ممکن است همراه خود این اشکال دارید؟ ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند افراد همراه خود زبان شخصی به جهنم می توسعه.

ما روایتی داریم کدام ممکن است می گوید اصولاً جهنم ها جهنم های زبان هستند.

امیرالمؤمنین هریس حمدانی می گوید: اگر همه عامل را بشنوی می گوید; بايد منصفانه دروغ گویی.

*** گناهکاران بسیاری از زیادی دارند. بعضی ها گناه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان می شوند. در جاری سوختن هستند. توبه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده نمی کنند کدام ممکن است زمانی این توبه را برگردانند; با این حال یک بار دیگر شکستند. همه چیز دوباره 3 بار، ده بار. در حدیث داریم کدام ممکن است اگر در تمام توبه‌ها تأثیر دقیق داشت، خودت را پیدا کن شیطان را شکست می‌داد.

با این حال اگر 9 بار اول بنزین، بار دوم کمتر، بار سوم کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر برای او روال بود. طعمه شیطان شوید. روی حیله و تزویر ترین گناه کدام ممکن است صاحب آن را حقیر بداند.

*** فاصله ای شد کدام ممکن است همه عامل جز دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش بود. همه پاسخگو برای بدهی هستند. اگر بخواهیم با اشاره به پزشکی صحبت کنیم، دکتر باید بیاید. با این حال دین طرف چشمانش را می بندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: در نظر گرفته شده می کنم فلان شخص گناه کرده فلان جایز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. خواه یا نه دین آن سرراست است؟

اکنون همه داده ها دارند. همه عارف شدند. به جوانی گفتم: چرا جایی می روی؟ حاجی آقا ذکر شد سیمش وصل است. گفتی تازه وارد هستی، می توانی سیم را تعیین کنی؟ این عرفان سیمی را عرفان می گفتند. آنها اجتناب کرده اند همه سوء استفاده کرده اند. کارشناس حیاتی است. ما اجتناب کرده اند غیر متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند دین آسپرین نمی گیریم…

*** هر کدام ممکن است وارد بازار قیامت شود گمان می تدریجی خبر است. سوال کردن کردم اگه خدا چی شده؟ نماز عمره؟ میگن دلت آسیب دیده تظاهر احتمالاً انجام دادی زهر زبان ببین ما داریم تشدید میشیم

جوان گران قیمت، اگر آرزو داری بالا بروی، آرزو داری به جایی برسی، اجتناب کرده اند خانه ات آغاز کن! دل خواهرت رو شکستی برو درستش کن دل {مادر و پدر} آسیب دیده بود. اجتناب کرده اند خانه آغاز کنید.

جوان هایی هستند کدام ممکن است فضایل دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطر دارند تیروس همدیگر را می زنند، اجتناب کرده اند هیئت خارج می شوند با این حال {در خانه} می پرسند، هیچکس اجتناب کرده اند او راضی نیست. پس کدوم هیئت رفتی؟ چرا به مونتاژ رفتید؟ خب آقا یعنی چی؟

*** اگر صدای لذت شنیدی کدام ممکن است {دوست داری}، همراه خود شکر سجده کن. چون بعضی ها نمی فهمند. آن یک است موهبت در مراقبت اجتناب کرده اند سبک است.

*** برای درجات تقوا درجات بالایی داشته باشید زیرین برخورد کردن او آن را بدست آمده کرد. وقتی قرآن نازل شد تعدادی از دسته بودند. بعضی ها می گفتند اصلا گوش نده. حتی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا کردند کدام ممکن است صدای قرآن شنیده نشود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته تولید دیگری گفتند آقا زنگ نزن ببینیم چی میگه. این در اطراف اجتناب کرده اند زیرین برخورد کردن داشت استفراغ می کرد. خیلی اجتناب کرده اند اینها بعد اجتناب کرده اند گوش دادن به ناراحت شدند. قرآن آنها را هدایت کرد. بی جهت نبود کدام ممکن است خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشانه شخصی را رها کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این نیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیر به مبارزه همراه خود رسول رفتند.

*** قرآن شکوه هایی دارد کدام ممکن است پارسا غیر مستقیمعقب. اسرار قرآن برای پارسا او هست.

*** اولین مظلوم بشر، امیرالمومنین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نماز نماز مناسب تبدیل می شود. این دعا خیلی ناعادلانه است. در تیراژ بزرگ چاپ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خانه ای کدام ممکن است بروید دعای کمیل داریم.

ابتدا وسط نماز کمیل منصفانه عبارت می گویند کدام ممکن است نماز تمام سه ساعت اندازه می کشد. منصفانه دعای بیست دقیقه مناسب

ما حق نداریم سه ساعت برای امیرالمومنین دعا کنیم.

اگر درک روشنگری دارید کوتاه دلیل دهید، وسط نماز هر شعری کدام ممکن است بلد است می خواند، همه بدشانس می شوند. ضربه کودکان می گویند جوان برای تمام نماز نمی رود. خب بايد نمیری

*** اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریزه دقیق همراه خود نشان دادن فرقی ندارد. مگر در به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان کاری.

*** شیطان باید بداند. می گویند شیطان مقاوم است. 9، شیطان مقاوم نیست. ما همراه خود شیطان برخورد با هستیم. کودک بودیم کدام ممکن است در محله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه های پردرخت تبریز ورزشی می کردیم، دیدیم یکی اجتناب کرده اند کودک ها ناله می تدریجی. کودک عقربی را دیدیم کدام ممکن است او را به سختی بالاتر اجتناب کرده اند مورچه کشف شد. این کودک داشت سیاه می شد عاشق.

عقرب کوچولو اجتناب کرده اند انگشت کوچکتر بود. عقرب ها ساده منصفانه جفت کفش می خواهند. اکنون نمی توان ذکر شد کدام ممکن است عقرب مقاوم است با این حال {حیله گر} است. به من می خواهم بده در موجود است در آدام آستین.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطان ضعیف است. نگو او مقاوم است همراه خود ادعا کردن این حرف، در برابر این خدا ایستاده ای. شیطان مقاوم نیست. او {حیله گر} است.

*** خداوند متعال در قرآن فرموده است کدام ممکن است هیچکس بر بنده من می خواهم تسلط ندارد. شیطان بر افرادی که اجتناب کرده اند او پیروی می کنند توانایی دارد. کودکان گران قیمت، آداب شخصی را انصافاً کنید، نماز بیاموزید، به پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر شخصی احترام بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد شخصی را انجام دهید به همان اندازه شیطان اجتناب کرده اند بین گذشت باشد.

*** شجاعت پاسخگو برای سیگنال بزرگی اجتناب کرده اند اوست. از دشمن جز بی احترامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت چیزی ندارد.

*** نماز اجتناب کرده اند معجزات پیامبر است.

*** باید متوجه بود کدام ممکن است هیچکس جز خدا همراه خود اولویت پاسخ این است نمی دهد، همه عامل مناسب انجام تبدیل می شود. همراه خود روحت دعای بی خطر بخوان!

*** جناب هیفااجتناب کرده اند ممکن است مادرها را تشدید نمی شود؟ جناب رضی جامی نهج البلاغه پس اجتناب کرده اند وفات مادرش فرمودند: بعد اجتناب کرده اند این بلا را همراه خود چه دستی رد کنم؟ انگشت مادر کدام ممکن است بالا {می رود}، پریشانی ها اجتناب کرده اند بايد {می رود}. حیف نیست کدام ممکن است مادر را بالا منصفانه عامل آسان تشدید می کنید؟ در بازگشت اجتناب کرده اند حرم مادرش را آزار می دهد. قبول شو!

*** آشیخ موسی دبستانی را زیارت کردم. خیلی خوشایند بود وی اجتناب کرده اند شاگردان آیت الله قاضی بود. منصفانه ساعت شب نماز ساعت شب خواند. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه برای نماز ساعت شب بیدار شود، در خواب می بیند کدام ممکن است خصوصی ذکر شد: ای موسی تایید کنید 9 سود اكنون من می خواهم موكل هستم (اى موسى برو را انتخاب کنید و انتخاب کنید براى امنيت نترس) نماز ساعت شب بخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواب. چون آن است او می خوابید

*** سفره خدا عظیم است. پیرزنی نابینا جلوی موسی را گرفت. ذکر شد: دعا کن خداوند چشمانم را جهت دهد. موسی ذکر شد مطمئنا، پیرزن ذکر شد دعا کن شکوه من می خواهم برگردد. امام ایستاد. همراه خود شخصی ذکر شد خداوند چشمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمالش را به ما داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. وحی به اینجا رسید پس به نظرت موسی چرا؟ خواه یا نه او ممکن است را تمایل دارد

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر