پیش سوراخ بینی بازار سهام در روز سه شنبه 29 فروردین 1401به گزارش گروه مالی ایسکانیوز، در لحظه بیشترین ورود پول دقیق به بازار در سه گروه محصولات شیمیایی، نمایندگی های اقتصادی تعدادی از منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخ داده است است. کسی حقوقی نیز در گروه های بار، انبار، ارتباطات، بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری سهام خریدند.

یکپارچه مطلب

وحید نقوی، کارشناس بازار پول می گوید: فردا توسعه بورس صعودی است. با این حال احتمالاً پیشنهاداتی دسترس در بازار خواهیم داشت کدام ممکن است جای اولویت نیست. وی دلیل می دهد: چون آن است پیش بینی می سر خورد، شاخص کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص هم وزن برای ضرب و شتم از دوام مهم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 490 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 هزار واحدی تقلا نکردند. در لحظه شاخص کل 26 هزار سازنده برابر 1.81 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص همگن 6700 واحد برابر 1.73 سهم انبساط داشته است.

خوبی ها یکپارچه می دهد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در دسترس بودن ها در روزهای بلند مدت یک مدت کوتاه افزایش یابد. بازار سهام نیز توانایی جدیدی برای حضور در سطوح جدید شخصی به انگشت می‌آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اصلاح می‌تواند به همان اندازه حد عقب‌نشینی هر دو ادای احترام به محدوده 1490 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 یعنی از دوام زودتر باشد.

وی اظهار داشت: با این حال توسعه عمومی بازار سهام همچنان صعودی است. پیش بینی {می رود} شاخص کل ابتدا به قلمرو 1.540000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به 580.000 حرکت تنبل کدام ممکن است از دوام بعدی است. به دلیل هیچ جای اولویت دسترس در بازار {وجود ندارد}. در جاری حاضر گروه پتروشیمی بازاری است کدام ممکن است بیشترین مالی دقیق را دارد.

تأمین: Vannews