چرا افراد اجتناب کرده اند نوبت سوم واکسن کرونا استقبال نمی کنند؟


همه گیری کرونا همراه خود رشد واکسیناسیون یکپارچه دارد، با این حال پذیرش واکسن کرونا در دوزهای جدید کاهش یافته است است. پرس و جو اینجا است کدام ممکن است چرا متنوع اجتناب کرده اند افراد همراه خود وجود اولویت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم از دست دادن زندگی‌های عروق کرونر، برای تزریق دوز سوم مردد هستند؟

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، واکسیناسیون علیه کرونا در ایران اجتناب کرده اند اواسط فوریه 2009 همراه خود واردات واکسن اجتناب کرده اند برخی ملت ها تحریک کردن شد. پس اجتناب کرده اند تعدادی از ماه ساخت واکسن کرونا در ملت تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون حدود 6 نوع واکسن کرونا در ملت در جاری ساخت است. با این حال علیرغم هدف اصلی مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان وزارت بهداشت بر تزریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن واکسن کرونا، اجتناب کرده اند نیمه دوم سال 1399 همراه خود آغاز تزریق نوبت سوم واکسن؛ واکسیناسیون مورد استقبال قرار نگرفت. كمال حيدري معاون وزير بهداشت نيز گفتن كرد: حدود 22 ميليون نفر كه دوز سوم آنها رسيد، همراه خود وجود این سیستم ريزي ويژه وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختيار از گرفتن همه امكانات، اجتناب کرده اند تزريق واكسن استقبال نكردند.

بر ایده فینال گفتن مناسب وزارت بهداشت، بیش اجتناب کرده اند ۶۴ میلیون نفر نوبت اول، بیش اجتناب کرده اند ۵۷ میلیون نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲۶ میلیون نفر نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کرده‌اند. انواع کل واکسن های تزریقی در ملت به حدود 148 میلیون دوز رسیده است. بر ایده این آمار، حدود 38 میلیون نفر اجتناب کرده اند {افرادی که} نوبت اول واکسن کرونا را در ایران اکتسابی کردند، نوبت سوم این واکسن را اکتسابی نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود هفت میلیون نفر اجتناب کرده اند آنها دوز دوم را اکتسابی نکردند.

علاوه بر این شواهد عینی موجود است کدام ممکن است امکانات واکسیناسیون کرونا تمیز اجتناب کرده اند سکنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تعطیل هستند. مراجعات به دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم واکسن کرونا کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع واکسیناسیون ها همراه خود وجود حاضر واکسن در ملت به حدود 50 به همان اندازه 80 هزار نفر در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متنوع اجتناب کرده اند کشورهای جهان همراه خود یکپارچه واکسیناسیون کاهش یافته است است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر دوزهای آسانسور کننده، تزریق دوز چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پنجم واکسن کرونا در اصل کار قرار دارد.

به همان اندازه به درست در این لحظه بیش اجتناب کرده اند 11 میلیارد دوز واکسن کرونا {در سراسر} جهان تزریق شده است. بالاترین میزان تزریق واکسن در چین همراه خود بیش از سه میلیارد دوز بود. هند همراه خود 1.8 میلیارد دوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا همراه خود 559 میلیون دوز تزریق در رتبه بعدی قرار دارند. اجتناب کرده اند تذکر محافظت دوز دوم واکسن کرونا، امارات متحده عربی همراه خود 96 نسبت، شیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگاپور همراه خود 91 نسبت، کوبا همراه خود 81 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین همراه خود 86 نسبت بهتر از مورد هستند. میزان محافظت دوز دوم واکسن کرونا در ایران حدود 67 نسبت است.

علت قرار تکل اشخاص حقیقی در این سیستم واکسیناسیون علیه کرونا
عباس متولیان، اپیدمیولوژیست می گوید: بعد از همه استقبال جهانی اجتناب کرده اند واکسن کرونا پس اجتناب کرده اند اولین دوز در دوزهای بعدی مقیاس را کاهش می دهد. معمولاً اشخاص حقیقی کمتری نسبت به {افرادی که} دوز اول واکسن را اکتسابی می کنند، دوز دوم واکسن را اکتسابی می کنند. احتمال بلعیدن دوز سوم هر دو دوز آسانسور کننده واکسن کرونا نسبت به افرادی که دوز دوم را بلعیدن می کنند کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تزریق دوز بعدی، انواع اشخاص حقیقی واکسینه شده مقیاس را کاهش می دهد. در ملت ما دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم کرونا واکسینه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گفتن شد اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های پرخطر باید همراه خود دوز چهارم به تزریق ورود داشته باشند کدام ممکن است بعد از همه این الزام به کادر پزشکی گفتن نشده است. به همان اندازه کنون، زودتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل واکسیناسیون روزانه در ملت کمتر اجتناب کرده اند 100000 نفر است.

وی افزود: علت کاهش شناخت دوزهای بعدی واکسن کرونا قابل بازرسی است، با این حال به تذکر می‌رسد عدم اطلاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی کردن اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز تزریق دوزهای بعدی واکسن یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر است. موضوع تولید دیگری زیر پرس و جو برداشتن اثربخشی واکسن پس اجتناب کرده اند سر گیری واکسن است، از متنوع اجتناب کرده اند افرادی که واکسینه شدند به این واکسن آلوده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست کدام ممکن است به همان اندازه چه حد اجتناب کرده اند واکسن کرونا ویژه به ویژه دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم جلوگیری شده است. حتی باعث از دست دادن زندگی شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان آمیکرون، فینال سویه غالب در ایران، مؤثر بود.

وی اظهار داشت: {افرادی که} واکسینه شدند بالقوه است نوع خفیف تری اجتناب کرده اند بیماری کووید 19 همراه خود ویروس آمیکرون داشته باشند با این حال داده ها آموزشی دقیقی چاپ شده نشده است.

این اپیدمیولوژیست می افزاید: عدم {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل گفتمان جدیدی کدام ممکن است در بین افراد تحت سلطه شد مبنی بر عدم خواستن به دوزهای یادآوری واکسن کرونا، علت استقبال کم اجتناب کرده اند نوبت سوم واکسن کرونا است. همراه خود نوبت سوم

دکتر یکپارچه می دهد متولیان: برای افزایش میزان واکسیناسیون کرونا همراه خود دوزهای تقویتی، باید داده ها صحیح به افراد داده شود. داده ها {به روز} شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را الهام بخش به برای مشاوره امکانات واکسیناسیون می تدریجی.

او اظهار داشت: «در هر مورد، آنها علیرغم موانعی کدام ممکن است تصورشان دردسرساز است، آن را تصاحب کردند. داده ها دقیقی {در این} زمینه چاپ شده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت باید {در این} زمینه {اطلاع رسانی} تدریجی.

این متولیان افزود: ادامه دارد نمی توان با اشاره به بلند مدت کرونا اظهار تذکر کرد. با این حال پس اجتناب کرده اند مدتی، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است بیماری عروق کرونر مرکز در اصولاً ملت ها محلی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آنفولانزا، هر سال دوز واکسن درست مثل ویروس کرونا طرفدار تبدیل می شود.

امکانات شخصی واکسیناسیون
محسن زهرایی، رئیس اداره واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌های قابل پیشگیری وزارت ملت اظهار داشت: کاهش نامزدها واکسن کرونا به طور قابل توجهی در هفته‌های فعلی، عالی واقعیت مشخص است. سلامت: “آنها منطقیبه 70000 دوز در روز رسیده اند.” در مقابل همراه خود 1.5 میلیون دوز در روز تعدادی از ماه پیش.

وی اظهار داشت: اکثر {افرادی که} برای دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم مراجعه می کنند فوق العاده مسن هستند. میزان ارجاع سالمندان برای دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم باورپذیر است، به منظور که حدود 95 نسبت اجتناب کرده اند سالمندان برای نوبت دوم بعد اجتناب کرده اند نوبت اول مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 90 نسبت نوبت سوم را اکتسابی کردند، با این حال این میزان در گروه سنی است. کمتر از پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر آنها فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند بزرگسالان زیر 40 سال هستند. یکی اجتناب کرده اند توضیحات مهم اینجا است کدام ممکن است این اشخاص حقیقی کمتر بافت خطر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است نیازی به دوز بعدی واکسن کرونا ندارند، کدام ممکن است خطا است.

رئیس گروه بیماری های قابل پیشگیری همراه خود واکسن وزارت بهداشت یکپارچه می دهد: خیلی ها خطا در نظر گرفته شده می کنند. اپیدمی کرونا به نوک رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کدام ممکن است میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر روزانه کرونا اجتناب کرده اند 700 مورد در سر دلتا به 30 به همان اندازه 50 مورد در روز رسیده است، جای اولویت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت روال است. آنها معتقدند پس اجتناب کرده اند سر گیری ایمیکرون، تولید دیگری شاهد مقدمه بعدی کرونا نخواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد مرتب سازی اعتقاد به نفس کاذب در بین کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هستیم.

با این حال تحقیق کرونا نماد می دهد کدام ممکن است این خوش سوراخ بینی اشتباه است. تحقیق جهانی نماد می دهد کدام ممکن است میزان بستری شدن عروق کرونر در متنوع اجتناب کرده اند ملت ها پس اجتناب کرده اند پیک آمیکرون مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر افرادی که بیماری از حداکثر تجزیه و تحلیل داده شده است، ویژه به ویژه دوز سوم واکسینه نشده اند.

دکتر می گوید. زهرایی: الان بسیار قدرتمند کار {اطلاع رسانی} به افراد است. افراد باید بدانند کدام ممکن است کرونا تمام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال دوم بین 2 احتمال عدم ارتفاع جدید کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ارتفاع آسیب رسان تولید دیگری محکم‌تر است. نباید اجتناب کرده اند واکسیناسیون غافل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه داد پیک جدید یک بار دیگر بمیرد.

وی افزود: برخی معتقدند اکنون کدام ممکن است آمار از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند کرونا کاهش یافته است است، تولید دیگری نیازی به یکپارچه واکسیناسیون نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر انواع فوتی‌های کرونا یک بار دیگر به بیش اجتناب کرده اند 200 نفر برسد، نوبت بعدی واکسن را بلعیدن می‌کنیم. ولی الان خیلی دیر است. همراه خود یکپارچه همه گیری کرونا، ما باید برای رویارویی همراه خود هر گونه بالقوه در بلند مدت کنار هم قرار دادن باشیم. تنها کاری کدام ممکن است انسان اکنون ممکن است برای مدیریت این بیماری انجام دهد، واکسیناسیون درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مصونیت تعداد زیادی به سمت آغاز همه گیری است.

دوز سوم اجتناب کرده اند افزایش از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه کرونا جلوگیری می تدریجی
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری همراه خود واکسن وزارت بهداشت یکپارچه می دهد: پایان دادن تکنیک واکسیناسیون عروق کرونر جدا از پیشگیری اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر عروق کرونر به همان اندازه حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع بیماری در گروه به همان اندازه حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر عالی واقعیت به خوبی نشان دادن شده در جوامع آموزشی.

وی افزود: رسانه ها به اشخاص حقیقی، بزرگسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی زیر چهل سال اطلاع دهند به همان اندازه همراه خود دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق را پایان دادن کنند. ویژه به ویژه {افرادی که} بیماری زمینه ای دارند باید دوز بعدی واکسن را بلعیدن کنند. وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های علوم پزشکی قطعا در امتحان شده هستند به همان اندازه اشخاص حقیقی بیشتری را راضی کنند کدام ممکن است واکسینه شوند. ما نباید اجازه دهیم روال سازی در گروه رخ دهد. بعد از همه اکثر افراد می دانند کدام ممکن است باید دوز بعدی واکسن را پایان دادن کنند، با این حال اهمیت این موضوع را باید به خاطر داشت به همان اندازه اجتناب کرده اند تکرار حوادث ناگوار جلوگیری شود.

دکتر تایید میکنه زهرایی: حتی وقتی امواج بعدی کرونا رخ ندهد، بعید است. پایان دادن واکسیناسیون تعداد زیادی ضرری ندارد، گروه را برای هر مناسبت متضاد ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن .

رئیس اداره واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت در {پاسخ به} پرس و جو محققی مبنی بر اینکه چرا مقامات علیرغم مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام درست واکسیناسیون، اصرار به بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی دارد در حالی کدام ممکن است همچنان همراه خود از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلبی در ملت مواجه هستیم. گروه. پاسخ می دهد: ما موضوع آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی مدارس موضوع فوق العاده مهمی است. در متنوع اجتناب کرده اند ملت ها مدارس افتتاح شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی اجتناب کرده اند ملت ها {به دلیل} اهمیت آموزش اطلاعات آموزان در دوران شیوع کرونا مدارس را تعطیل نکرده اند، از آموزش بینی به بینی اطلاعات آموزان موضوعی فوق العاده مهم برای هر گروه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به آن است جدا از امتیازات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی باعث بروز مشکلات روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در گروه تبدیل می شود.

وی افزود: با اشاره به اطلاعات‌آموزان، انواع فوتی‌های ناشی اجتناب کرده اند کرونا بیش از حد نیست. اگرچه همه وضعیت تاسف بار است. همراه خود این جاری، برای هر تصمیمی باید مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب آن را در تذکر بگیریم. در شرایط حال ضرر تعطیلی مدارس اصولاً اجتناب کرده اند فایده است. در عین جاری، اگر بزرگسالان تکنیک واکسیناسیون را در دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم انجام دهند، گروه همراه خود خطر فوق العاده به سختی مواجه ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ ویروس کرونا اجتناب کرده اند کودکان به بزرگسالان اشکال اساسی نخواهد بود.

اثربخشی واکسن به سمت سویه های جدید کرونا
رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری همراه خود واکسن وزارت بهداشت دانستن درباره اثربخشی واکسن کرونا در سویه‌های جدید اجتناب کرده اند جمله آمیکرون به محقق دلیل داد: داده ها کاملی دانستن درباره این ویروس ندارم. وظیفه پژوهش {در این} زمینه به معاونت تحقیقات آموزشی وزارت بهداشت محول شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج پس اجتناب کرده اند پایان دادن تحقیقات گفتن ممکن است.

“چیزی کدام ممکن است در جاری حاضر در گروه در جاری بروز است اینجا است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند افراد در نظر گرفته شده می کنند واکسن کرونا در پیشگیری اجتناب کرده اند آمیکرون چندان کارآمد نبوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً روی سویه های جدید تاثیر چندانی نخواهد داشت، متعاقباً نیازی به تزریق اصولاً نیست. اجتناب کرده اند دوز واکسن.” با این حال این می تواند یک تصور خطا است، تحقیق آموزشی نماد می دهد کدام ممکن است حتی در سر میکرون، واکسن کرونا اجتناب کرده اند حدود 40 نسبت اجتناب کرده اند بیماری کووید-19 جلوگیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن در پیشگیری اجتناب کرده اند بستری شدن در بیمارستان حدود 75 به همان اندازه 90 نسبت {بوده است}. این واکسن اعلام کردن نمی شود 100 نسبت اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی عروق کرونر جلوگیری می تدریجی، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است این واکسن در پیشگیری اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی مبتلایان فوق العاده کارآمد است.

الزهرا می افزاید: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تصورات رایج اینجا است کدام ممکن است واکسن هایی همراه خود فناوری ویروس غیرفعال هر دو کشته شده مربوط به سینوفارم هر دو برکات کمتر کارآمد هستند، با این حال بازرسی ها نماد می دهد کدام ممکن است این واکسن ها فوق العاده کارآمد هستند. بعد از همه نمایندگی‌های دارویی بین‌المللی در امتحان شده هستند به همان اندازه واکسن‌های بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثرتری ساخت کنند، از واکسن‌های مختلط برای کرونا مربوط به واکسن آنفولانزا کدام ممکن است چندین نوع ویروس را محافظت می‌دهد، در جاری ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً این واکسن‌ها در پیشگیری اجتناب کرده اند کووید-19 مؤثرتر خواهند بود. 19 بیماری.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر