چرا صندوق مسکن کارگران 650 هزار تومان نشد؟


در حالی که جامعه کارگری منتظر تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را به 550 هزار تومان کاهش داد و 100 هزار تومان کاهش داد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس کارگری در گفت وگو با ایسنا، نظر خود را درباره علت تغییر قانون مسکن کارگران ارائه کرد و اظهار کرد: از نظر قانونی اشتباه است و اگر قرار بود این مبلغ تغییر یا کاهش یا ایرادی داشته باشد، رسیدگی کنید. و اگر قرار بود تفسیری از مصوبه شورای عالی کار می شد، باید برای بررسی مجدد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به خود شورای عالی کار برگردانده می شد.

وی ادامه داد: در گذشته دولت برای تغییر قانونی مصوبه شورای عالی کار وارد عمل نشد. نمایندگان دولت می توانستند در زمان بررسی، ارزیابی و تصویب این نظرات را اعمال و بر آن پافشاری کنند و همچنین اجازه ندهند که تصمیم برای ارتقای سایر سطوح بالاتر یا حق مسکن با مبلغ کمتری تصویب شود، چرا پس از تصویب و با وجود وزیر کارگری با توجه به اینکه در این جلسات یکی از اعضای ارشد دولت و رئیس شورای عالی کار حضور داشتند، آیا چنین تصمیمی را تغییر خواهیم داد؟

این فعال صنفی تصریح کرد: اظهارات شورای عالی کار تغییرناپذیر است و شورای عالی کار قدرت تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح دستمزد کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی را دارد، بنابراین این اقدام یک جانبه را غیرقانونی نمی دانم. “. منفعت بازار کار من معتقدم نباید در بیانیه های شورای عالی کار بدعت جدیدی ایجاد کنیم.

حاج اسماعیلی در ادامه دلیل کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را تشریح کرد و گفت: معتقدم این تغییر که از نظر قانونی درست نبود، باید توجیهی برای تداخل با سایر سطوح دستمزد مستمری بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی داشت. . بازنشستگان.” به عبارت دیگر همانطور که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرده است، حق مسکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که در هیئت دولت بررسی و بررسی شود.

این کارشناس کارگری گفت: فرآیند تعیین دستمزد براساس مذاکرات شورای عالی کار و با موافقت کارفرمایان، کارگران و دولت صورت گرفته است. دستمزد و حق مسکن وجود داشت، بنابراین معتقدم شورای عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را خدشه دار کرد و سه جانبه گرایی را نیز زیر سوال برد. با حمایت از تصمیمات شورای عالی کار می توانستیم ایمان خود را به همکاری با شرکای اجتماعی نشان دهیم و اگر نیاز به تغییر یا بازنگری بود باز هم می توانستیم به سه جانبه گرایی احترام بگذاریم و شاهد ساختارشکنی در حوزه مصوبات نباشیم. شورای عالی کار
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی از جمعیت و سازمان برنامه و بودجه کشور از مصوبه هیات وزیران برای افزایش حق مسکن کارگران خبر داد.
بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه 1401 به میزان 550 هزار تومان در ماه تعیین شده است.
کمک هزینه مسکن در حالی 550 هزار تومان تعیین شده است که پیش از این در 19 اسفند سال گذشته اعضای شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب کردند که کمک هزینه مسکن کارگران از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش یابد.

چرا صندوق مسکن کارگران 650 هزار تومان نشد؟