چرا فرزندان احمد ایروانی باید مثل او باشند؟


مهدی جامی، نویسنده ایرانی مقیم خارج از کشور، در توییتر به اعتراضی که در فضای مجازی به آیت الله احمد ایروانی به دلیل لباس پوشیدن دخترش شده بود، پاسخ داد. می گوید هیچکس متهم به روحانیت نیست.

وی نوشت: مخالفان غیر اصولی همیشه به دنبال قربانی هستند. این بار نزد یک روحانی ایرانی که شهروند آمریکایی است رفتند و فریاد زدند که چرا دختران شما زندگی آزاد دارند! آقای اولا ایول به این روحانی که لیبرال است و روش زندگی خود را به فرزندانش تحمیل نمی کند! ثانیاً چرا باید فرزندانش مانند او باشند؟

من صد روحانی را می شناسم که بچه هایشان فقط علیه پدرشان راه دیگری رفتند. هر کس مسئول اعمال خود است. چه قضاوت کلی کردید؟ تنها جایی که هر کسی می تواند اعتراض کند استفاده از اموال عمومی برای اهداف شخصی است و بس. و این شاهزاده شما در خط مقدم است!»

دو نظر آقای جامی در مورد واکنش ها:

اسلام واقعی یعنی ضرر نکردن و برای من و برای شما و برای آن روحانی! ما کسی را به خاطر کار نکردن سرزنش نمی کنیم. آیا همه کسانی که به قدرت رسیدند و کار ضد مردمی انجام دادند روحانی بودند؟ هر وقت کسی به قدرت برسد، روی او حساب می کنیم. بله با رئیسی و قالیباف و شرکا. اما با هر روحانی؟ نه!

گفتم بنده خدا شهروند آمریکاست! اگر این در حجاب باطن نقش دارد، حرف شما صحیح است و تبدیل به تناقض می شود. اما اگر نقشی نداشته باشد، همان صدها روحانی دیگر است. هیچکس متهم به روحانیت نیست!


انتهای پیام