چرا همه افراد چاق به دیابت نوع 2 مبتلا نمی شوند؟


به گزارش ایسنا، دانشمندان آمریکایی روش تحلیلی جدیدی ابداع کرده اند که به این سوال در مورد دیابت نوع 2 پاسخ می دهد: چرا برخی از بیماران دارای اضافه وزن به این بیماری مبتلا می شوند، در حالی که برخی دیگر نه.

دیابت نوع 2 یک بیماری متابولیک مزمن است که بر نحوه متابولیسم بدن گلوکز تأثیر می گذارد. این نوع دیابت اغلب با چاقی همراه است. برای برخی از بیماران، این وضعیت به این معنی است که بدن آنها به درستی به انسولین پاسخ نمی دهد. در مراحل بعدی بیماری، بدن بیمار انسولین کافی برای حفظ سطح طبیعی گلوکز تولید نمی کند. در هر صورت، قند در جریان خون انباشته می شود و اگر درمان نشود، بسیاری از اندام های اصلی را مختل می کند. یک عامل خطر کلیدی برای دیابت نوع 2 اضافه وزن است که اغلب ناشی از مصرف بیش از حد چربی و قند در سبک زندگی بی تحرک است.

محققان در این مطالعه یک تکنیک تحلیلی جدید برای شناسایی مکانیسم هایی که در مراحل اولیه مقاومت به انسولین کار می کنند، توسعه دادند. آنها می خواستند بدانند که کدام اندام ها، مسیرهای بیولوژیکی و ژن ها در این فرآیند نقش دارند.

یافته ها نشان می دهد که نوع خاصی از میکروب روده منجر به تشکیل بافت چربی سفید حاوی سلول های ماکروفاژ (سلول های بزرگی که بخشی از سیستم ایمنی هستند) که با مقاومت به انسولین مرتبط هستند، می شود. در بدن انسان، بافت چربی سفید نوع اصلی چربی است.

کارشناسان گفتند: «تحلیل ما پیش‌بینی می‌کند که رژیم غذایی سرشار از چربی و قند عمدتاً با آسیب رساندن به فرآیند سنتز انرژی مرتبط با میکروبیوتا و منجر به مقاومت به انسولین عمل می‌کند.» درمانی که میکروبیوتای بیمار را برای دستیابی به مقاومت به انسولین در سلول های ماکروفاژ بافت چربی تغییر می دهد، می تواند درمان جدیدی برای دیابت نوع 2 باشد.

دیابت نوع 2 یک بیماری جهانی است و پیش بینی می شود که تعداد موارد و تشخیص آن طی 10 سال آینده افزایش یابد. رژیم غذایی غربی، سرشار از چربی های اشباع شده و قندهای تصفیه شده، یکی از عوامل اصلی این بیماری است. اما باکتری های روده نیز نقش مهمی در افزایش تاثیر رژیم غذایی دارند.

در مطالعه جدید، محققان وضعیت روده، کبد، ماهیچه و بافت چربی سفید و همچنین بیان مولکولی ماکروفاژهای بافت چربی سفید در بیماران چاق را بر اساس هر دو روش تحلیلی و آزمایش بر روی موش بررسی کردند.

متخصصان می گویند: “دیابت ملیتوس ناشی از بافت چربی با آسیب میتوکندری وابسته به میکروبی مشخص می شود.” مطالعات نشان داده است که Oscillibacter موجود در رژیم غذایی غربی، تعداد ماکروفاژها را در بافت چربی مقاوم به انسولین افزایش می دهد.