چقدر طول می کشد تا فردی که از سوءتغذیه رنج می برد در اثر نوروپاتی بینایی غذا نابینا شود یا به دلیل سوء تغذیه به بینایی خود آسیب دائمی برساند؟ آیا بینایی آنها اولین چیزی است که در اثر نوروپاتی بینایی غذا آسیب دائمی می بیند؟ : غذا


چقدر طول می کشد تا فردی که از سوءتغذیه رنج می برد در اثر نوروپاتی بینایی غذا نابینا شود یا به دلیل سوء تغذیه به بینایی خود آسیب دائمی برساند؟ آیا بینایی آنها اولین چیزی است که در اثر نوروپاتی بینایی غذا آسیب دائمی می بیند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *