چه کسی ذرت آلوده را تحویل داد؟


به گزارش ایسنا، آذرماه گذشته دو شرکت واردکننده ذرت آلوده را از گمرک ترخیص کردند. یکی از آنها گفت: حدود 68 هزار تن و مابقی 65 هزار تن ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تخلیه شده بود، ظرف یک روز در گمرک اظهار شد، اما در اوایل اسفندماه، سرویس استاندارد خواستار آن شد. آلوده وجود ذرت در یکی از شرکت ها صادرات آن را ممنوع می کند و انبار مربوطه پلمپ می شود. شرکت دوم که مجوز واردات محموله ذرت خود را دریافت کرده است، عملیات نظافت را آغاز می کند، اما پس از آن مشخص می شود که بخشی از محموله شرکت که ذرت آن آلوده است، توسط انبار هلدینگ تحویل و پاکسازی شده است. شرکت. که ذرت سالم داشت

علاوه بر تمامی جوانب این موضوع مورد توجه قرار گرفته و به انبار هلدینگ اطلاع داده می شود که چرا در نهایت تحویل کالا دقیقاً به این صورت بوده و محموله آلوده به مکان امن منتقل شده است. نیز شارژ شده است.

این در حالی است که پیگرد ایسنا از سوی شرکت انبارهای عمومی و گمرک با این توضیح همراه بود که این شرکت انباری در منطقه ویژه امام (ره) به عنوان مرجع تحویل گیرنده ندارد و چنین نقشی ندارد.
شرکت انبارهای عمومی و گمرک در توضیحات خود به مواردی اشاره کردند. بر اساس ماده 19 قانون امور گمرکی و بند (ج) ماده 3 این قانون، تشریفات ورود و خروج و همچنین ترخیص کالا از گمرک تحت کنترل گمرک است و در مناطق آزاد و ویژه این ساختار مطابق با قوانین این مناطق تغییر یافته است. ضمناً طبق بند (ک) ماده 1 و ماده 25 قانون امور گمرکی، بدن گیرنده فقط موظف است کالا را در انبار نگهداری و نگهداری کند و در تشریفات گمرکی دخالت نکند.

اما در این خصوص در توضیح لطیفی نماینده گمرک ایسنا به این موضوع اشاره شده است که این انبار در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و انبارهای این مناطق جزو محدوده مسئولیت گمرک نمی باشد.

به گفته وی، بر اساس ماده 20 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزء قلمرو گمرکی نیست و گمرک موظف به رعایت مفاد ماده (8) است. این قانون در مبادی ورودی و خروجی. صادرات و واردات باید گسترش یابد. بر این اساس انبارداری در مناطق ویژه بر عهده سازمان بنادر است که بخشی از آن را به شرکت هایی که صلاحیت آنها مورد تایید این سازمان باشد اجاره می دهد. انباری که دو محموله ذرت این دو شرکت در آن تخلیه شد نیز خصوصی بود و برای هر دو محموله قبض انبار جداگانه صادر شد.

سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه گمرک هیچ نقشی در تحویل محموله ترخیص شده ذرت آلوده ندارد، خاطرنشان کرد: گمرک در خروجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و صرفاً مجوزها، منبع ارز و مجوزهای سازمان های غربالگری بهداشت و طبیعت را سفارش می دهد. همچنین دامپزشکی استاندارد و سازمان حفظ نباتات و پرداخت حقوق ورودی را بررسی می کند و این انبار است که باید فقط بر اساس قبض انبار برای محصول بیژاک اظهارنامه صادر کند تا کالای اظهار شده در انبار با سایر مجوزهای اخذ شده

لطیفی با بیان اینکه انبار شرکت نگهدارنده این دو محموله به دلیل عدم مجوز ذرت دامی توسط یکی از دو شرکت به دلیل وجود سم بیش از حد پلمب شد، گفت: شرکت بندر امام (ره)، انبار 27 هزار تن ذرت دامی را تایید می کند. ذرت آلوده به ذرت تمیز شد. در نهایت گمرک از دو شرکت واردکننده ذرت و همچنین انبار مربوطه به جرم همدستی در قاچاق شکایت می کند که پرونده به مرجع قضایی می رود و در عین حال هم محموله و هم انبار مورد نظر کاملا پلمپ می شود. .

آنچه در تحویل رخ داده است نامشخص است

اما سازمان بندر هنوز در این مورد و اینکه ماهیت شرکت انبار چیست و چه نقشی در ترخیص داشته است، پاسخی نداده است. از سوی دیگر، جزئیات بیشتری از این ماجرای مبهم منتشر نشده است تا مشخص شود چه اتفاقی بین دو شرکت واردکننده، انبار و سایر دستگاه‌های دخیل در پاک‌سازی که در نهایت منجر به پاک‌سازی 27000 تن ذرت آلوده شده است. دسته ای که حتی برای خوردن دام مجاز نبود اما طی اقدامی که ادامه داشت به راحتی از گمرک عبور کرد و وارد کشور شد و سرنوشتش در هاله ای از ابهام قرار دارد.