چگونه فضای کمد گوشی معقول را آزاد کنیم؟


به گزارش تجهیزات گلف خبرنگاران، پر شدن فضای کمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن برخی فایل ها {به دلیل} ضعیف جا یکی اجتناب کرده اند مشکل های مشتریان اندروید است.

به گزارش techradar، همراه خود ملاحظه به کمیت بیش از حد دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه روزافزون آنلاین، از گرفتن گوشی معقول همراه خود قابلیت ذخیره سازی بالا در انتخاب مشتریان قرار دارد. همراه خود تمیز کردن کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای کمد تلفن های معقول آزاد می تواند. برای {آزاد کردن} فضای کمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور نگه داشتن از حافظه پنهان، سطوح زیر را دنبال کنید.

این سیستم تغییرات گوشی را باز کنید. به لیست این سیستم ها بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم مشخص شده شخصی را پیدا کنید. Storage Options را پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید Clear Cache را محدوده کنید. {آزاد کردن} تلفن های عجیب و غریب هر دو تلفن معقول حال، مقداری فضای کمد سیستم را آزاد می تنبل.

کش برنامه را پاک کنید

انتقاد چیست؟

فایل های ذخیره شده است در حافظه سیستم کش نامیده می شوند. عالی این سیستم هر دو صفحه شبکه این فایل ها را تحمیل می تنبل. این فایل ها مورد استفاده قرار گیرد در هنگام باز کردن عالی این سیستم هر دو صفحه ذخیره می شوند. بعد از همه روزی کدام ممکن است به این سیستم ها ورود دارید، کل این سیستم را نیز اضافه کردن می تنبل. قیمت آن اشغال فضای کمد گوشی شماست. همراه خود پاکسازی کش گوشی اندرویدی تعدادی از مگابایت فضای اضافی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بعد از همه پاکسازی کش بسته به نوع گوشی اندرویدی به سختی مشخص است.

داده های کش را حذف کنید

نحوه تمیز کردن کش

این سیستم تغییرات را همراه خود تصویر چرخ داروها باز کنید. {اگر نمی توانید} آن را پیدا کنید، اجتناب کرده اند کار کردن جستجو در این سیستم تلفن در کنار بیشترین استفاده را ببرید. به لیست این سیستم ها بروید. بعد از همه برای مکان یابی لیست درست این سیستم ها انتخاب هایی شبیه Program Manager موجود است. {در این} لیست این سیستم ای را کدام ممکن است می خواهید کش آن را پاک کنید پیدا کنید. در برخی اجتناب کرده اند گوشی‌های اندرویدی، می‌توانید فیلتری را برای این سیستم‌ها بر ایده میزان فضای ذخیره‌سازی محدوده کنید. همراه خود امتحان کردن این، مقدار حافظه نهان در هر عالی اجتناب کرده اند این سیستم های خواهید کرد محدود تبدیل می شود.

حافظه گوشه اندروید

در لیست اپلیکیشن ها، اپلیکیشن اجتناب کرده اند فضای کمد گوشی معقول خواهید کرد استفاده می تنبل. بعد از همه کش برای ادغام کردن فضای نصب دقیق این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی آپدیت های آن نیز تبدیل می شود. حالا انتخاب استفاده اجتناب کرده اند فضای کمد را محدوده کنید. در همین جا اطلاعاتی کسب اطلاعات در مورد فضای کمد این سیستم، اجتناب کرده اند جمله فضای کش پیدا خواهید کرد. انتخاب دور نگه داشتن از کش را محدوده کنید. همراه خود انجام این سطوح کش گوشی های اندرویدی خواهید کرد تمیز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه آزاد تبدیل می شود.

انگیزه وجود داده های کش در گوشی های معقول اینجا است کدام ممکن است صفحات شبکه همراه خود هر بار استفاده اجتناب کرده اند این سیستم سریعتر اضافه کردن می شوند. برخی اجتناب کرده اند این سیستم ها به همان اندازه 1 گیگابایت هر دو تا حد زیادی اجتناب کرده اند تلفن در کنار خواهید کرد را پر می کنند. بعد از همه راه عکس برای {آزاد کردن} خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به فضای ذخیره‌سازی، کسب مقوا‌های microSD است. راه تولید دیگری برای به بازو رساندن فضای کمد تا حد زیادی، استفاده اجتناب کرده اند سیستم های ذخیره سازی ابری است. متنوع اجتناب کرده اند مشتریان اجتناب کرده اند این پلتفرم ها برای ذخیره عکس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های مورد کنجکاوی شخصی استفاده می کنند.

رم


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر