کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد


به گزارش ایسنا، رئیس محل کار سوم اروپای غربی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت این اقدام توهین آمیز در ماه مبارک رمضان، به وظیفه مقامات سوئد {در این} زمینه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات سوئد خواست به همان اندازه متعهد شدن تدابیر قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله برای بالا دادن به این اقدام. جسارت ایشان در قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین عدم تکرار آن در بلند مدت است.

وی توهین به مقدسات بیش اجتناب کرده اند 2 میلیارد مسلمان {در سراسر} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریحه دار کردن احساسات آنها را بدترین نقض بالقوه آزادی خاص عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حادثه ناگواری کدام ممکن است در حمایت پلیس سوئد رخ داد، چهره سوئد را در بین مسلمانان فراگیر خدشه دار کرد. جهان. جهانی گرایی.

کاردار سوئد در پاسخ به این حادثه کدام ممکن است در کشورش رخ داد ابراز تاسف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است بلافاصله موضوع را به افسران کشورش منتقل خواهد کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر