کارمندان بسیار قدرتمند م componentلفه تدوام انقلاب اسلامی هستند


به گزارش وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در نمایشگاه نیازمندی‌های داده ها‌محور تجاری ضمن تبریک هفته کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز بسیج کارگری دقیق کرد: الگوی کارمند بسیجی، امیر المومنین(ع) است.

وی همراه خود دقیق اینکه کارمندان اجتناب کرده اند ابتدای انقلاب اسلامی حضور مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی داشته‌اند، اظهار داشت: کارمندان جزو تحمیل کنندگان انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین م componentلفه تداوم آن هستند.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود ردیابی به اینکه تمام افراد ایران مدیون جریان کارگری هستند، {تأکید کرد}: یکی اجتناب کرده اند محورهای اساسی مقامات مردم ملاحظه به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل است.

وی افزود: آقای رئیس جمهور به تنظیم‌های کارگری گذشت‌اند کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند آن حتی وزرا هم به آنجا نرفته‌اند.

عبدالملکی تصریح کرد: کارمندان اجتناب کرده اند جان برای ساخت ملت مایه می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تمام تلاشش را به کار می‌برد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند این زحمات گروه کارگری را جبران تدریجی.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود دقیق اینکه شورای برتر کار در اسفند  ۱۴۰۰ برای افزایش حداقل حقوق کارگری امتحان شده کردند، خاطرنشان کرد: همراه خود کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری شرکای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی بین نمایندگان کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ همراه خود اجماع در شورای برتر کار به تصویب رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ در نتیجه افزایش حقوق خوبی برای گروه کارمندان شد.

عبدالملکی اظهار امیدواری کرد: ان‌‌شاءالله توانایی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان مالی گروه کارگری ما افزایش قابل قبولی می تواند داشته باشد.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود قالب این س کدام ممکن است خواه یا نه افزایش حقوق کارمندان در نتیجه تورم احتمالاً وجود خواهد داشت، یکپارچه داد: مارپیچ دستمزد تورم در ایران رد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق نماد می‌دهد کدام ممکن است جهت تورم اجتناب کرده اند سمت تورم به دستمزد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 کاملاً برعکس آن.

وی اقتصاد ایران را حاوی بیماری مزمن تورم خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در مقامات مردم سیزدهم امتحان شده می‌کنیم کدام ممکن است این بیماری را مداوا کنیم.

عبدالملکی {تأکید کرد}: تأثیر تورمی اجتناب کرده اند محل افزایش دستمزد کارمندان نخواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیش بینی پدیده افتادگی {نیروی کار} را نخواهیم داشت.

عبدالملکی تصریح کرد: در فروردین امسال میزان تقاضا برای بیمه بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت کارمندان اجتناب کرده اند کارفرمایان نسبت به سال قبلی ۳۸ نسبت کاهش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حقوق کارمندان در نتیجه افزایش اثربخشی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه تورم هم نشده است.

وزیر کار همراه خود ردیابی به اینکه بیش اجتناب کرده اند پنجاه نسبت اجتناب کرده اند خانواده افراد ما خانوار‌های کارگری هستند، بازگشت به شد: روزی کدام ممکن است توانایی کسب خانوار‌های کارمندان افزایش یابد، باعث تحمیل رشد مالی می‌شود.

وی {تأکید کرد}: تقریباً همه گروه کارگری ما حقوق متوسط حل و فصل دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزو قشر متوسط رو حل و فصل هستند.

عبدالملکی بازگشت به شد: امسال سال فوق العاده خوبی برای کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاران {خواهد بود}؛ کاهش 5 درصدی مالیات برای تولیدکنندگان بر ایده ضوابط راه خوبی است کدام ممکن است تولیدکنندگان بتوانند تولیداتشان را آسانسور کنند.

رئیس شورای برتر کار اجتناب کرده اند برای درمان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دارایی ها پولی برای ساخت در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اتفاق نویدبخش برای گروه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت است.

وی همراه خود ردیابی به پوشش رشد دیپلماسی مالی در مقامات سیزدهم اظهار داشت: پوشش قطعی مقامات مردم در پوشش خارجی، اقتصاد مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود کشورهای قلمرو‌ای است.

عبدالملکی همراه خود ردیابی به اینکه آقای رئیس جمهور اجتناب کرده اند تحریک کردن هفته‌های آغاز به کار، کار با هم همراه خود کشورهای قلمرو را داشته، بازگشت به شد: تقریباً پس اجتناب کرده اند همه  سفرهای وی جهش صادرات ایران به آن است ملت رخ داده است.

وی اضافه کرد: آقای رئیس جمهور اصل داده‌اند کدام ممکن است تمام ارکان مالی ملت امتحان شده کنند کدام ممکن است قابلیت‌های مالی تولیدی ملت برای صادرات به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها افزایش یابد.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: صادرات به روسیه در سه ماه بلند مدت به تعیین کنید قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌باید.

نمایشگاه نیازمندی‌های داده ها‌محور تجاری به همت گروه بسیج کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارخانجات ملت همراه خود حضور حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی‌حسین رعیتی‌شخص معاون روابط کار وزیر تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو به رویداد هفته کارمند برگزار شد.