کامالا هریس کرونا گرفت


به گزارش  فارس، کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد کدام ممکن است نگاهی به ابتلا به کرونای «کامالا هریس» معاون رئیس جمهور آمریکا سازنده گفتن شده است.

سه هفته پیش نیز «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حالی کدام ممکن است شخصی را برای بازدید به تایوان کنار هم قرار دادن می‌کرد به کرونا مبتلا شد. 

 «وسط پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری‌های آمریکا» تعدادی از روز پیش گفتن کرده بود کدام ممکن است واریانت فرعی جدیدی اجتناب کرده اند ویروس کرونای «اومیکرون» در جاری افزایش در آمریکا است.

این واریانت فرعی کدام ممکن است «BA.2.12.1» نامگذاری شده یکی اجتناب کرده اند گونه‌های مدل BA.2 اومیکرون است. مدل BA.2 در جاری حاضر واریانت غالب در آمریکا است، با این حال در جاری حاضر اجتناب کرده اند هر ۵ تحت تأثیر این مدل {در سراسر} آمریکا، یک نفر آنها را قربانیان BA.2.12.1 تشکیل می‌دهد.

متخصصان سلامت در آمریکا می‌گویند واریانت فرعی جدید اومیکرون ۲۳ به همان اندازه ۲۷ نسبت قابلیت سرایت بیشتری نسبت به BA.2 دارد. شخصی مدل BA.2 نسبت به واریانت بی نظیر اومیکرون سرایت‌پذیری بیشتری داشت. همراه خود وجود این، در جاری حاضر هیچ شواهدی مبنی بر اینکه BA.2.12.1 باعث تحمیل بیماری‌های شدیدتر در قربانیان می‌شود {وجود ندارد}.

اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن گزارش آمارهای درمورد به کرونا مجموعاً بیش اجتناب کرده اند 82 میلیون نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شده‌اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میان بیش اجتناب کرده اند ۱ میلیون نفر جانشان را اجتناب کرده اند بازو داده‌اند.

آمریکا، با بیرون تعدیل نتایج جمعیتی، اجتناب کرده اند لحاظ میزان ابتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بر تأثیر کرونا در صدر جدول ملت ها در دنیا قرار دارد. بعد اجتناب کرده اند این ملت، هند، برزیل، فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، کره جنوبی، ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه در رتبه‌های دوم به همان اندازه دهم قرار گرفته‌اند.