کاهش ازدواج در ژاپن


به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی دولتی در روز سه‌شنبه نشان داد که از هر چهار جوان 30 ساله ژاپنی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، یک نفر می‌گوید که نمی‌خواهد ازدواج کند و دلیل آن ترس از دست دادن آزادی، کار خانه و مشکلات مالی است.

بر اساس این گزارش، تعداد ازدواج ها در سال 2021 بر اساس اطلاعات اولیه به حدود 514 هزار نفر کاهش یافته است که کمترین رقم در دوران پس از جنگ است.

یک نظرسنجی که بین دسامبر تا ژانویه سال گذشته روی 20000 نفر بین 20 تا 60 سال انجام شد، نشان داد که 54.6 درصد از مردان و 62.6 درصد از زنان در دهه سوم ازدواج خود ازدواج کرده اند.

بر اساس گزارش ژاپن تودی، در میان افراد مجردی که هرگز ازدواج نکرده اند، 46.4 درصد از مردان و زنان 30 تا 40 ساله آماده ازدواج هستند، در حالی که 26.5 درصد از مردان و 25.4 درصد از زنان ازدواج نکرده اند.